Traži

Opća audijencija. Papa: Kršćanska ljubav grli ono što je nevoljeno, nudi oproštenje

Ljubav je vrhunac kateheza o krepostima, istaknuo je papa Franjo na općoj audijenciji 15. svibnja, govoreći o toj trećoj teološkoj kreposti.

Pozivajući se na Hvalospjev ljubavi svetoga Pavla, Sveti Otac je podsjetio kako Apostol te riječi upućuje zajednici koja je bila daleko od savršene bratske ljubavi. Kršćani Korinta bili su prilično svadljivi, postojale su unutarnje podjele, bilo je onih koji su tvrdili da su uvijek u pravu i nisu slušali druge, smatrajući ih inferiornima. Takve Pavao podsjeća da znanje nadima, dok ljubav izgrađuje.

Apostol bilježi sablazan koja se dotiče i „najvećeg jedinstva kršćanske zajednice“, euharistijskog slavlja. I tamo postoje razdori, a ima i onih koji to iskorištavaju da jedu i piju, isključujući one koji nemaju ništa. Suočen s tim, Pavao daje jasnu prosudbu: „Kad se dakle tako zajedno sastajete, to nije blagovanje Gospodnje večere“.

Papa je poručio kako su možda u zajednici u Korintu ljudi bili uvjereni da su dobre osobe, da nisu počinili grijeh. O ljubavi bi rekli da je svakako važna vrednota, kao što su i prijateljstvo i obitelj. „I danas je ljubav na usnama mnogih 'influencera' i u refrenima mnogih pjesama“, dodao je Sveti Otac. No sv. Pavao, čini se, pita ih o drugoj ljubavi. Ne o ljubavi koja se uzdiže, nego o ljubavi koja silazi. „Pavao je zabrinut da u Korintu – kao i među nama danas – prevladava zbrka i da zapravo nema ni traga teološkoj kreposti, onoj koja nam dolazi samo od Boga. I ako čak i na riječima svi uvjeravaju da su dobre osobe, da vole svoju obitelj i prijatelje, u stvarnosti o Božjoj ljubavi znaju vrlo malo“, rekao je Papa.

Govoreći o raznim grčkim riječima za definiranje ljubavi, Papa je napomenuo kako su kršćani „sposobni za sve ljubavi ovoga svijeta“. Zaljubljuju se, doživljavaju dobronamjernost koja proizlazi iz prijateljstva, kao i ljubav prema domovini te univerzalnu ljubav prema cijelom čovječanstvu.

Ali postoji veća ljubav, koja dolazi od Boga i usmjerena je prema Bogu, koja nam omogućuje da ljubimo Boga, da postanemo njegovi prijatelji i omogućuje nam da ljubimo bližnjega kao što ga Bog ljubi, sa željom da dijelimo prijateljstvo s Bogom. Ta nas ljubav, zbog Krista, gura kamo ljudski ne bismo išli: to je ljubav prema siromasima, prema onome što je nevoljeno, prema onima koji nas ne vole i nisu zahvalni. To je ljubav prema onome što nitko ne bi ljubio; čak i prema neprijatelju. To je “teološko”, to jest dolazi od Boga, to je djelovanje Duha Svetoga u nama.

Prisjećajući se potom Isusovog Govora na gori, Papa je podsjetio kako Krist poziva da ljubimo svoje neprijatelje. „Činite dobro i pozajmljujte, ne nadajući se odatle ničemu. I bit će vam plaća velika, i bit ćete sinovi Svevišnjega jer je On dobrostiv i prema nezahvalnicima i prema opakima“, kaže. U tim se riječima ljubav otkriva kao teološka krepost i poprima ime caritas. Odmah shvaćamo da je to teška ljubav, zapravo nemoguća za prakticiranje ako se ne živi u Bogu, napomenuo je Sveti Otac.

Naša nas ljudska priroda navodi da spontano ljubimo ono što je dobro i lijepo. U ime ideala ili velike naklonosti također možemo biti velikodušni i činiti herojska djela. Ali Božja ljubav nadilazi te kriterije. Kršćanska ljubav grli ono što je nevoljeno, nudi oproštenje. Kako je teško oprostiti, koliko je ljubavi potrebno da se oprosti. Kršćanska ljubav blagoslivlja one koji proklinju. To je ljubav toliko odvažna da se čini gotovo nemogućom, a ipak je jedino što će od nas ostati. To su „uska vrata“ kroz koja valja proći za ulazak u Kraljevstvo Božje.

U  predvečerje života nećemo biti suđeni po općoj ljubavi, nego upravo po ljubavi – caritasu, milosrđu, zaključio je Papa.

Upućujući potom u sklopu opće audijencije pozdrav poljskim hodočasnicima, Papa je kazao kako je iz Poljske dovezeno zvono koje nosi naziv „Glas nerođenih“, a koje će biti otpremljeno u Kazahstan. Zvono, koje je prije početka audijencije, Papa i blagoslovio, podsjeća kako je ljudski život potrebno štititi od začeća do prirodne smrti. Izrazio je svoju blizinu narodu Afganistana u vrijeme razornih poplava koje su oduzele ljudske živote te je pozvao na molitvu za mir, pozivajući da se ne zaborave Ukrajina, Palestina, Izrael i Mjanmar.

(Vatican News - IKA) 

15 svibnja 2024, 12:48

Posljednje audijencije

Čitajte sve >