Traži

Monsinjor Filippo Ciampanelli Monsinjor Filippo Ciampanelli 

Mons. Filippo Ciampanelli novi je dotajnik Dikasterija za Istočne Crkve

Od 2009. u vatikanskoj diplomaciji, obnašao je službu u nuncijaturama u Gruziji, Armeniji, Azerbajdžanu i Bjelorusiji. Trenutačno je obnašao dužnost savjetnika nuncijature u Odjelu za opće poslove Državnoga tajništva. Dok je posljednjih mjeseci imao gripu, Papa je svoje govore povjeravao na čitanje njemu

Monsinjora Filippa Ciampanellija papa Franjo je danas imenovao novim dotajnikom Dikasterija za Istočne Crkve. Dosadašnji savjetnik nuncijature na službi u Odjelu za opće poslove Državnoga tajništva, nakon petnaestak godina u diplomatskoj službi Svete Stolice, posljednjih je mjeseci postao poznat široj javnosti jer je Papa, zbog gripe i posljedičnoga umora, u nekoliko navrata njemu povjerio čitanje svojih govora.

Služba u vatikanskoj diplomaciji

Rođen 30. srpnja 1978. u Novari, u Italiji, za svećenika je zaređen 21. lipnja 2003. godine. Doktorat iz teologije stekao je na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu. Nakon studija na Papinskoj crkvenoj akademiji, 1. srpnja 2009. stupio je u diplomatsku službu Svete Stolice. Djelovao je u papinskim predstavništvima u Gruziji, Armeniji, Azerbajdžanu i Bjelorusiji. Od 2015. godine radi u Odjelu za opće poslove Državnoga tajništva.

Nova dužnost

U dikasteriju koji se bavi podupiranjem rasta, očuvanjem prava te liturgijske i duhovne baštine katoličkih Crkvi istočnog obreda, monsinjor Ciampanelli preuzima ulogu koju je tijekom četiri godine imao don Flavio Pace, kojega je u veljači Papa imenovao novim tajnikom Dikasterija za promicanje jedinstva kršćana, dodijelivši mu naslov nadbiskupa, i  čije će biskupsko ređenje biti 4. svibnja u milanskoj katedrali.

(Vatican News - aa)

15 travnja 2024, 14:54