Paieška

Popiežius Pranciškus 2013 m. Popiežius Pranciškus 2013 m. 

Pirmoji Pranciškaus katechezė: Jėzus turi ne namus, o mus

„Jėzus neturi namų, nes jo namai yra žmonės – tai mes, o jo misija – atverti Dievo duris visiems, būti mylinčiu Dievo būvimu. Taip labai reikia nešti kitiems gyvą gailestingojo ir mylinčio Jėzaus buvimą!“, – sakė 2013 m. kovo 27 d., popiežius Pranciškus pirmojoje po išrinkimo Romos vyskupu katechezėje.

Pranciškus visą dėmesį paskyrė Jėzaus kančios, mirties ir priskėlimo slėpiniams. Popiežius paminėjo ir kai kuriuos pagrindinius savo ganytojiškos programos raktažodžius.

Ką mums reiškia norėti išgyventi Didžiąją savaitę? Ką reiškia sekti paskui Jėzų link Kryžiaus ir Prisikėlimo? – klausė Pranciškus kreipdamasis į savo pirmosios bendrosios audiencijos dalyvius Šv. Petro aikštėje, kurį, kaip minėta, įvyko lygiai prieš dešimtmetį. 2013 metais ši diena buvo Didžiosios savaitės trečiadienis.

Per Didžiąją savaitę mes išgyvename viršūnę to meilės plano, kuris aprėpia visą žmonijos ir Dievo santykių istoriją. Jėzus įžengė į Jeruzalę atlikti galutinio veiksmo, kuris apibendrino visą jo gyvenimą. Jis save visiškai dovanoja ir nieko sau nepasilieka, net gyvybės. Jis yra Izaijo išpranašautas kenčiantis Tarnas, kuris nusirengia iki mirties.

Išgyventi Didžiąją savaitę sekant Jėzumi reiškia išmokti išeiti iš savęs, eiti susitikti su kitais, eiti link egzistencijos pakraščių, pirmiems žengti žingsnį link brolių ir seserų, ypač tolimiausių, labiausiai užmirštų, kuriems labiausiai reikia supratimo, paguodos ir pagalbos. Taip labai reikia nešti gyvą gailestingojo ir mylinčio Jėzaus buvimą! – sakė naujasis popiežius.

Dievas išėjo iš savęs, kad ateitų tarp mūsų. Jis pasistatė savo palapinę tarp mūsų, kad atneštų gailestingumą, kuris gelbsti ir suteikia viltį. Todėl ir mes, jei norime sekti juo ir likti su juo, turime išeiti. Nelikti devyniasdešimt devynių avių aptvare, o išeiti, kartu su juo ieškoti paklydusios, labiausiai nutolusios avies, sakė popiežius. Jis ragino gerai įsidėmėti, kad išeiti reiškia daryti taip, kaip darė Jėzus, taip, kaip Dievas išėjo iš savęs Jėzuje ir Jėzus išėjo iš savęs dėl mūsų visų.

Didžioji savaitė yra malonės laikas, kurį Viešpats duoda, kad atvertume savo širdies, savo gyvenimo, savo parapijų, savo judėjimų ir asociacijų duris – apgailėtina, kad tiek daug parapijų užsidariusios savyje – ir išeitume susitikti su kitais, neštume savo tikėjimo šviesą ir džiaugsmą. Visada išeiti! Su meile ir Dievo švelnumu, pagarba ir kantrybe žinodami, kad rankos, kojos ir širdis yra mūsų, bet Dievas yra tasai, kuris veda ir padaro mūsų veiksmus vaisingais.

Popiežius palinkėjo gerai išgyventi Didžiąją savaitę drąsiai sekant Viešpačiu, nešant savyje jo meilės spindulį visiems, kuriuos sutinkame. (SAK / Vatican News)

2023 kovo 27, 12:56