Paieška

Popiežius Pranciškus 2024 m. kovo 17 d. Popiežius Pranciškus 2024 m. kovo 17 d.  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Popiežius: Dievo šlovė atsispindi mumyse, kai dovanojame ir atleidžiame

Popiežius, kreipdamasis į maldininkus penktojo gavėnios sekmadienio vidudienio maldos proga, kalbėjo apie Dievo šlovę pažymėdamas, kad ji visiškai nepanaši į žmogišką sėkmę, garsą ar populiarumą.

Dievo šlovei nebūdingas savęs aukštinimas. Dievo šlovė nėra tarsi didingas jėgos apsireiškimas, palydimas žiūrovų  plojimo. Dievui šlovė – tai mylėti iki gyvybės paaukojimo.

Būti pašlovintam jam reiškia aukotis, būti pasiekiamam, dalytis meile. To kulminacija įvyko ant kryžiaus, ant kurio Jėzus aukščiausiu laipsniu įgyvendino Dievo meilę mums, atskleidė gailestingumo veidą, suteikė amžinąjį gyvenimą, atleido savo budeliams.

Pasak popiežiaus, nuo kryžiaus, tarsi iš savo sosto, Viešpats pamokė, kad tikrasis pašlovinimas, tasai, kuris niekuomet nesibaigia ir daro laimingais, – tai dovanojimas ir atleidimas.

Dovanojimas ir atleidimas yra Dievo šlovės esmė. Mums – tai gyvybės kelias! Dovanojimas ir atleidimas – tai kriterijai, kurie labai nepanašūs į tai, ką matome aplink mus ir net mumyse, kai galvojame apie šlovę kaip apie kažką, ką galime gauti labiau, nei duoti: tarsi tai būtų kažkas, ką galėtume turėti sau, užuot davę.

Popiežius, paraginęs apmąstyti, kokios šlovės trokštame sau, savo gyvenimui, svajonėms, ateičiai, kaip puikuojamės prieš kitus dėl savo sugebėjimų ar turimų daiktų, kvietė rinktis nukryžiuoto Kristaus dovanojimo ir atleidimo kelią: kelią tų, kurie nepaliauja mylėti, kurie tiki, kad šitaip Dievas paliudijamas pasauliui ir parodomas gyvenimo grožis. Atminkime, patikino Pranciškus, kad, kai dovanojame ir atleidžiame, mumyse atsispindi Dievo šlovė. Popiežius užbaigė apmąstymą prašymu, kad Švč. M. Marija, kuri Jėzaus kančios valandą kupina tikėjimo sekė juo, padėtų mums tapti gyvais Jėzaus meilės atspindžiais. (SAK / Vatican News)

Šv. Petro aikštė 2024 m. kovo 17 d.
Šv. Petro aikštė 2024 m. kovo 17 d.
2024 kovo 17, 12:54

Tris kartus per dieną kalbėdami „Viešpaties Angelo“ maldą, minime Įsikūnijimo slėpinį. Kalbėti šią maldą pakviečia 6 val. ryto, vidudienį ir vakarop, apie 18 val. suskambantis varpas. Ši malda pavadinta pirmaisiais jos žodžiais „Viešpaties Angelas apreiškė Marijai“ („Angelus Domini nuntiavit Mariae“). Ją sudaro trys trumpi sakiniai apie Jėzaus Kristaus Įsikūnijimą ir trys „Sveika, Marija“. Popiežius šią maldą kalba Šv. Petro aikštėje kiekvieno sekmadienio ir šventadienio vidudienį. Pradžioje popiežius pasako trumpą kalbą, pasiremdamas tos dienos skaitiniais. Pabaigoje pasveikina maldininkus. Nuo Velykų iki Sekminių šią maldą pakeičia Velykinė „Regina Coeli“ malda, skelbianti Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Pabaigoje tris kartus sukalbama „Garbė Dievui“. 

Paskutiniai Vidudienio maldos susitikimai

Skaityk viską >