Paieška

Popiežius sekmadienio vidudienį Popiežius sekmadienio vidudienį  (ANSA)

Popiežius sekmadienio vidudienį: ar kalbamės apie tikėjimą?

Trečiojo Velykų sekmadienio Evangelija pasakoja apie Kristaus Prisikėlimo dienos vakarą: apaštalai buvo susirinkę Paskutinės vakarienės kambaryje; du mokiniai, grįžę iš Emauso, pasakojo apie susitikimą su Jėzumi, apie tai, kas įvyko kelyje ir kaip jie atpažino jį laužant duoną. Jiems dalijantis šiuo džiugiu patyrimu pas juos atėjo prisikėlęs Jėzus ir pasirodė visai jų bendruomenei.

Pasak Pranciškaus, šios dienos Evangelija mums sako, kaip svarbu dalytis tikėjimu. Apie tai popiežius kalbėjo trumpoje katechezėje, skirtoje sekmadienio vidudienio maldos susitikimo dalyviams.

Kiekvieną dieną mus bombarduoja tūkstančiai žinių. Daugelis jų yra paviršutiniškos ir nenaudingos, kitos kyla iš nevalingo smalsumo arba, dar blogiau, – iš apkalbų ir piktumo. Tai žinios, kurios netarnauja jokiam tikslui, o iš tiesų tik skaudina. Tačiau yra ir gerų, pozityvių bei konstruktyvių naujienų, ir visi žinome, kaip gera girdėti apie gerus dalykus, kaip gerai jaučiamės, kai jie nutinka. Taip pat gera dalytis patyrimais, kuri teigiamai paveikė mūsų gyvenimą, nes taip galime padėti kitiems.

Tačiau, sakė popiežius, yra vienas dalykas, apie kurį dažnai mums sunku kalbėtis, – tai susitikimas su Jėzumi. Tai juk yra pats gražiausias dalykas, apie kurį žmogus gali kalbėti. Kiekvienas iš mūsų galėtų apie tai tiek daug pasakyti: ne tam, kad pamokytų kitus, bet kad pasidalytų nepakartojamomis akimirkomis, kai pajuto arti esantį Viešpatį, kuris įžiebė širdyje džiaugsmą ar nušluostė ašaras, įkvėpė pasitikėjimo ir paguodos, stiprybės ir entuziazmo, kuris suteikė atleidimą, apdovanojo savo švelnumu ir ramybe. Popiežius sakė, kad labai svarbu šiais išgyvenimais dalytis šeimoje, bendruomenėje, su draugais. Lygiai taip pat gera kalbėti apie gerus įkvėpimus, kurie mums padėjo gyvenime, mintis ir jausmus, kilusius atsidūrus Dievo akivaizdoje, taip pat apie savo pastangas daryti pažangą tikėjimo kelyje. Jei sugebėsime apie tai kalbėti, Jėzus, kaip ir mokinius Prisikėlimo dienos vakarą, mus nustebins ir padarys mūsų susitikimus bei aplinką dar gražesnius.

Popiežius paprašė  pamėginti atsiminti tą svarbų mūsų tikėjimo momentą, kai savo kelyje sutikome Jėzų; paklausti savęs, ar kada nors kam nors apie tai kalbėjome, ar mums patiems įdomu išgirsti iš kitų apie jų susitikimą su Kristumi.

Galiausiai popiežius prašė melsti Dievo Motiną, kad ji padėtų mums dalytis savo tikėjimu. (jm / Vatican News)

2024 balandžio 14, 12:07

Antifona „Regina Coeli“ (arba „Regina Caeli“) yra viena iš keturių Marijos antifonų (kartu su „Alma Redemptoris Mater“, „Ave Regina Coelorum“ ir „Salve Regina“).
Popiežius Benediktas XIV 1742 m. nurodė, kad ji turi pakeisti Viešpaties Angelą Velykų laikotarpiu, tai yra nuo Velykų sekmadienio iki Sekminių, ir kad turi būti kalbama stovint, tuo pabrėžiant pergalę prieš mirtį.
Kaip ir „Viešpaties Angelas“, ji kalbama triskart per dieną: auštant rytui, vidudienį ir saulei leidžiantis, idant visa diena būtų pašvęsta Dievui ir Marijai.
Pasak tradicijos, ši antifona siekianti dešimtąjį, o gal net šeštąjį amžių, tačiau plačiai ją imta naudoti tryliktajame amžiuje, kuomet ji buvo įrašyta į pranciškonų brevijorių. Ją sudaro keturi trumpi posmai, užbaigiami „Aleliuja“. Tikintieji kreipiasi į Mariją, Dangaus Karalienę, kviesdami ją džiaugtis Kristaus prisikėlimu.
Popiežius Pranciškus 2015 m. balandžio 6 d., rytojaus diena po Velykų, „Regina Coeli“ maldos proga patarė su kokiu vidiniu nusiteikimu turime šią maldą kalbėti:
„...kreipiamės į Mariją ir raginame ją džiaugtis, nes Tasai, kurį ji nešiojo įsčiose, prisikėlė, kaip buvo žadėjęs. Ir prašome josios užtarimo. Mūsų džiaugsmas yra Marijos džiaugsmo atspindys, nes jinai savo tikėjime saugojo ir saugo viską, ką Jėzus yra nuveikęs. Tad kalbėkime šią maldą kaip vaikai, kurie yra laimingi, nes jų Motina laiminga“.

Paskutiniai Vidudienio maldos susitikimai

Skaityk viską >