Išči

Pšenična polja v Ukrajini Pšenična polja v Ukrajini  (ANSA)

Papež Frančišek: Lakota po svetu narašča, nujno je potrebno ukrepati skupaj

Sveti oče je udeležencem 43. zasedanja Konference Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO), ki poteka od 1. do 7. julija 2023, poslal sporočilo. V njem je poudaril, da se morajo vse države sveta skupaj boriti za odpravo lakote.

s. Leonida Zamuda SL – Vatikan

Po uvodnih pozdravih papež v sporočilu spomni, da na milijone ljudi v svetu »še naprej trpi zaradi bede in podhranjenosti zaradi oboroženih spopadov, pa tudi zaradi podnebnih sprememb in naravnih nesreč, ki ju te povzročajo. Množične selitve skupaj z drugimi učinki političnih, ekonomskih in vojaških napetosti na svetovni ravni spodkopavajo prizadevanja za zagotovitev izboljšanja življenjskih razmer ljudi. Vredno je vedno znova ponavljati: revščina, neenakosti, pomanjkanje dostopa do osnovnih virov kot so hrana, čista voda, zdravstvo, izobraževanje ter stanovanje, so hudo kršenje človekovega dostojanstva,« zapiše sveti oče.

V nadaljevanju spomni, da danes »številni strokovnjaki trdijo, da cilja odprave lakote ne bo mogoče doseči v roku, ki ga je določila mednarodna skupnost«. Ob tem doda, da nas »neuspeh pri izpolnjevanju naših skupnih odgovornosti ne sme voditi k temu, da bi prvotne namere spremenili v nove, spremenjene programe, ki namesto da bi koristili ljudem z izpolnjevanjem njihovih resničnih potreb, teh ne upoštevajo. Nasprotno, biti moramo zelo previdni in spoštovati lokalne skupnosti, kulturno raznolikost in tradicionalne posebnosti, ki jih ne smemo spreminjati ali uničevati v imenu kratkovidne ideje o napredku, ki v resnici tvega, da bo postala sinonim za "ideološko kolonizacijo"«. Zato je treba po papeževih besedah »posege in projekte načrtovati in izvajati kot odziv na zahteve ljudi in njihovih skupnosti; ne morejo biti vsiljeni od zgoraj ali s strani instanc, ki iščejo samo lasten interes ali dobiček«.

Sveti oče nato poudari, da je izziv, s katerim se je potrebno soočiti, »skupno in povezano delovanje celotne družine narodov«. Glede na to, da »trenutni veliki izzivi zahtevajo celosten in večstranski pristop, ni prostora za spore ali nasprotovanja«. FAO in druge mednarodne organizacije bodo po papeževem prepričanju »lahko izpolnile svoj mandat in usklajevale učinkovite preventivne ukrepe v korist vseh, zlasti najrevnejših, le ob soglasni in v prihodnost usmerjeni sinergiji vseh vpletenih strani. Vlade, podjetja, akademski krogi, mednarodne institucije, civilna družba in posamezniki si morajo skupaj prizadevati in pustiti ob strani malenkostno logiko in izkrivljene vizije, da bi vsi imeli koristi in da nihče ne bi ostal zadaj«.

Ob koncu sporočila papež zagotovi, da bo »Sveti sedež še naprej prispeval k skupnemu dobremu ter nudil izkušnje in delo ustanov, povezanih s katoliško Cerkvijo« z naslednjim namenom: »da v našem svetu nihče ne bi bil prikrajšan za vsakdanji kruh in da bo naš planet deležen zaščite ki jo potrebuje, da bi ponovno postal čudovit vrt, ki je izšel iz rok Stvarnika v radost človeka«.

Prisluhni prispevku
Torek, 4. julij 2023, 14:11