Išči

Papež Frančišek vsako nedeljo in praznik vodi opoldansko molitev z okna apostolske palače. Papež Frančišek vsako nedeljo in praznik vodi opoldansko molitev z okna apostolske palače.  (ANSA)

Papež Frančišek: Znam sprejemati brate in sestre kot preroški dar?

»Dragi bratje in sestre, dober dan! V današnjem evangeliju Jezus pravi: ''Kdor sprejme preroka, ker je ta prerok, bo dobil plačilo preroka'' (Mt 10,41)«. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra na današnjo 13. nedeljo med letom.

P. Ivan Herceg DJ – Vatikan

Trikrat je beseda prerok. Toda kdo je prerok? So nekateri, ki si ga predstavljajo kot neke vrste čarovnika, ki napoveduje prihodnost. To je vraževerna ideja in kristjan ne verjame v vraževerje, kot je magija, karte, horoskopi ali podobne stvari. (Med zaklepaji: mnogi, mnogi kristjani gredo, da bi jim brali iz rok. Prosim vas!)  Drugi opisujejo preroka samo kot osebnost preteklosti, ki je obstajal pred Kristusom, da bi napovedal njegov prihod. Pa vendar Jezus sam danes govori o potrebi, da sprejmemo preroke. Torej oni še vedno obstajajo, toda kdo so, kdo so preroki, kdo je prerok?

Prerok, bratje in sestre, je vsakdo izmed nas, saj smo s krstom vsi prijeli dar in poslanstvo preroštva (prim. Katekizem katoliške Cerkve, 1268). Prerok je torej tisti, ki v moči krsta pomaga drugim pod delovanjem Svetega Duha razbirati sedanjost. To je zelo pomembno, da razbiramo sedanjost, ne kot kroniko, ampak da jo beremo kot razsvetljeno z delovanjem Svetega Duha. Z drugimi besedami, je torej tisti, ki drugim kaže Jezusa, pričuje o njem, ki pomaga glede na njegove načrte živeti sedanjost in graditi prihodnost. Vsi smo torej preroki, Jezusovi pričevalci, »da bi moč evangelija zasvetila v vsakdanjem družinskem in družbenem življenju« (Lumen Gentium, 35). Prerok je živo znamenje, ki drugim kaže Boga. Prerok je odsev Kristusove luči na poti bratov. Zato se lahko vprašamo: Jaz, ki sem bil izbran za preroka pri krstu, govorim in predvsem živim kot Jezusova priča? Prinašam vsaj nekaj njegove luči v življenje nekoga? To preverjam? Se vprašam, kako je z mojim pričevanjem, z mojim preroštvom?

Gospod pa v evangeliju tudi zahteva, da sprejemamo preroke. Torej je pomembno, da se sprejemamo med seboj kot takšni, kot prinašalci Božjega sporočila, vsakdo glede na svoj stan in svojo poklicanost ter da to počnemo tam, kjer živimo: v družinah, v župniji, v redovnih skupnostih, v drugih področjih Cerkve in družbe. Sveti Duh je v svetem Božjem ljudstvu porazdelil darove preroštva. Poglejte torej, zakaj je dobro prisluhniti vsem. Na primer, ko je potrebno sprejeti pomembno odločitev, dobro dene predvsem moliti in klicati Svetega Duha, zatem pa poslušati se in pogovarjati se v zaupanju, da ima vsak, tudi najmanjši kaj pomembnega za reči, preroški dar za podeliti. Tako se išče resnico in se širi ozračje poslušanja Boga in bratov, v katerem se osebe ne čutijo sprejete samo takrat, ko rečejo to, kar je meni všeč, ampak se čutijo sprejete in cenjene kot dar za to, kar so.

Pomislimo, koliko sporov bi lahko na tak način preprečili in rešili, če bi prisluhnili drugim v iskreni želji po razumeti se! Vprašajmo se torej. Znam sprejeti brate in sestre kot preroški dar? Verjamem, da jih potrebujem? Jih s spoštovanjem poslušam in z željo, da bi se kaj naučil? Kajti vsak od nas potrebuje to, da se uči od drugih? Vsakdo od nas potrebuje to, da se uči od drugih.

Marija, Kraljica prerokov, naj nam pomaga videti in sprejeti dobro, ki ga je Sveti Duh posejal v drugih.

Nedelja, 2. julij 2023, 12:58

Angel Gospodov je molitev, ki jo v spomin na večno skrivnost učlovečenja molimo trikrat na dan: ob sedmih zjutraj, ob poldne in ob večernem zvonjenju, ko se začne mračiti. Ime Angel Gospodov izhaja iz prvih dveh besed molitve Angel Gospodov je oznanil Mariji. To molitev moli papež z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra opoldne vsako nedeljo in praznik. Sveti oče ima pred molitvijo Angel Gospodov kratek nagovor na podlagi dnevnih beril. Molitvi in blagoslovu sledi pozdrav romarjev. Od velike noči do binkošti je namesto molitve Angel Gospodov molitev Raduj se Kraljica nebeška, s katero se spominjamo vstajenja Jezusa Kristusa. Na koncu obeh molitev se trikrat zmoli Slava Očetu.

Zadnje opoldanske molitve

Preberite vse >