2018.09.21 Dialogo con la Cina – Società

הבישוף הסיני שן בין הועבר לשנחאי, הכס הקדוש מקבל את המידע מאמצעי התקשורת

הבישוף הועבר מהבישופות של חיימן. מנהל לשכת העיתונות של הכס הקדוש, מתאו ברוני, אמר, ״ הכס הקדוש התבשר לפני מספר ימים על החלטת השלטונות הסיניים.״ נכון לרגע זה, הכס הקדוש אינו מוסר תגובה בנושא.

הוותיקן ניוז

הבישוף שֶׁן בִּין, עד כה הבישוף של חָיְימַן, הוצב הבוקר בבישופות של שנחאי, סין. ״הכס הקדוש התבשר לפני מספר ימים על החלטת השלטונות הסיניים״ להעביר את הבישוף ו״למד מהתקשורת על ההצבה הבוקר״, כך דיווח מנהל לשכת העיתונות של הכס הקדוש, מתאו ברוני במזכר לעיתונאים. ״כרגע״, הוסיף, ״אין לי מה לומר על הערכת המצב של הכס הקדוש בעניין״.

04 אפריל 2023, 13:16