Veronos Bažnyčios socialinės doktrinos festivalis Veronos Bažnyčios socialinės doktrinos festivalis 

Popiežius pasveikino socialinės doktrinos festivalius Italijoje ir Prancūzijoje

Kaip elgtis įvairiose situacijose, veiklose ir aplinkose, kurios Evangelijoje išsamiai neminimos, bet yra svarbios krikščionio gyvenimui? Į šiuos klausimus atsako ir gaires pateikia Bažnyčios socialinė doktrina. Veronos socialinės doktrinos festivalis šiemet narsto demokratijos, laisvų moralinių pasirinkimų, ugdymo, migracijos, informacijos ir kitas temas. Lapkričio 24-26 dienomis vykstantį susibūrimą pasveikino popiežius Pranciškus.

Jo vardu kard. P. Parolinas sveikino panašią „Socialinę savaitę“ Prancūzijoje, skirtą ekologijai.

Pranciškus padėkojo visiems, kurie prisidėjo prie šiaurės Italijoje jau tryliktą kartą surengto Festivalio, ypač pasauliečiams tikintiesiems – mat Bažnyčios socialinė doktrina visų pirma orientuota į jų gyvenimo matmenis – ekonomiką, politiką, meną, kultūrą, ugdymą, mokslą, rūpestį aplinka.

Savo sveikinime Veronos Bažnyčios socialinės doktrinos festivaliui popiežius Pranciškus pasidalijo keliomis mintimis apie socialinius tinklus ir informaciją, atsispirdamas nuo festivalio šūkio soci@liai laisvi, kuriame „a“ raidė yra sukeista su eta simboliu, naudojamu elektroninio pašto adresuose, tapusiu kone neatskiriama virtualios tikrovės dalimi.

Eta simbolį, primena popiežius Pranciškus, mes paveldėjome iš praeities. Jis buvo naudojamas ir kaip įvairių matavimo vienetų ar skaičiavimų trumpinys, atspindintis santykius tarp asmenų, tarp asmens ir visuomenės. Ir šiuolaikiniame virtualiame kontekste šis simbolis dažnai nurodo pas ką arba arti ko.

Tame jau galime matyti užuominą apie tai, kokių virtualių tinklų trokštame – leidžiančių būti arti vienas kito, sudaryti laisvų asmenų bendruomenę, o ne įkalinančių ar pavergiančių. Pati Bažnyčia, primena Pranciškus, yra „tinklas“, kurio vienybė grindžiama, kurio dalimi tampama ne skubotais „patiktukais“ (like), o pritarimu – Amen – tiesai ir krikščionišku kitų priėmimu. Tegul ir virtualiuose tinkluose būna įveikta paviršutinė, santykius ardanti, o ne kurianti komunikacija, kuri pasiekia savo pilnatvę tada, kai asmuo save dovanoja kitam. Laisvė vystosi dvipusiame ryšyje.

Popiežius Pranciškus paminėjo Evangelijos pasakojimą apie Jėzų ir aplink jį susibūrusią minią, kurią Viešpats vėliau pamaitino, padaugindamas duoną ir žuvį (žr. Mk 6). Atidžiai skaitydami pasakojimą pamatysime, jog evangelistui už stebuklinį aspektą dar svarbiau tai, kaip ir kodėl Viešpats tai padarė – jam pagailo žmonių ir jis ėmė juos mokyti įvairių dalykų. Tarp eilučių galima nujausti neprilygstamą Mokytojo iš Nazareto autoritetą iš toli atėjusių jo pasiklausyti žmonių akyse. Šis epizodas pabrėžia, kad žmogų visų pirma maitina tiesa, nors neretai ją sunku priimti. Iš šios tiesos – ir Jėzaus autoritetas, ne vien todėl, kad jis ją sako, bet ir todėl, kad jis ja gyveno, įskaitant artumą ir gailestingumą žmonėms.

Jėzaus komunikacija yra pagrįsta meile, jis siūlo maistą dvasiai ir kūnui, kitaip tariant, domisi visu žmogumi, jam rūpi visa asmens tikrovė. Taip pat matome, kad Viešpats  nėra tas, kuris viską daro vienas – jis tuoj pat pakviečia įsitraukti ir savo mokinius, kad savo sugebėjimais, meile ir laisve prisidėtų prie kitų augimo. Tai kvietimas ir visiems mums.

*

Lapkričio 24-26 dienomis Liono katalikų universitete vyksta 97-oji „Socialinė savaitė“, skirta skubių ekologinių pasirinkimų poreikiui. „Prancūzijos socialinės savaitės“ yra formacijos ir diskusijų vietos, kuriose vyksta krikščionių ir visuomenės dialogas.

Popiežiaus vardu renginio Prancūzijoje dalyviams sveikinimą pasiuntė kardinolas Pietro Parolinas, artimiausias Pranciškaus bendradarbis. Nestabili ir įtempta situacija pasaulyje ir pačioje Prancūzijoje rodo, kaip reikia socialinės santarvės ir brolybės. Taip pat galime geriau suprasti popiežiaus mokymą apie integralios ekologijos svarbą – socialinės ir aplinkos krizės turi būti sprendžiamos kartu, jos negali būti atskirtos, rūpestis aplinka turi būti natūrali krikščioniško gyvenimo ir tikėjimo liudijimo dalis. Pranciškus pabrėžia ir akimirkos svarbą – ekologinio lūžio grėsmė visus geros valios žmones verčia priimti esminius ir radikalius pasirinkimus. Tam skirta ir visai netrukus įvyksianti jo kelionė į JTO konferenciją apie klimatą COP28 Dubajuje. (RK / Vatican News)

2023 lapkričio 24, 13:21