Papież: zapytajmy się siebie, czy jesteśmy prorokami i czy przyjmujemy proroków

„Kim jest prorok?” – do pochylenia się nad tym pytaniem zapraszał dziś Ojciec Święty w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Zaznaczył, że niektórzy błędnie rozumieją taką postać. Nie chodzi bowiem tutaj np. o maga przepowiadającego przyszłość, ponieważ to przesądna idea. Nie mamy też do czynienia w przypadku proroków tylko z postaciami z przeszłości, zapowiadającymi przyjście Chrystusa, które po Jego Wcieleniu już nie miały się po co pojawiać – podkreślił Franciszek.

Vatican News

Papież zaznaczył w swojej refleksji, że dzisiejsze wezwanie Jezusa z Ewangelii: „kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma” (Mt 10,41) pozostaje wciąż aktualne.

Papież: możemy sobie zadać pytanie, czy żyjemy jako świadkowie Jezusa

„Prorokiem, bracia i siostry, jest każdy z nas: wraz z chrztem wszyscy otrzymaliśmy bowiem dar i misję proroctwa (por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 1268). Prorok to ten, kto na mocy chrztu pomaga innym odczytywać teraźniejszość w kluczu działania Ducha Świętego. To bardzo ważne odczytywać teraźniejszość nie jako kronikę, ale w kluczu działania Ducha Świętego, co pomaga rozumieć Boże plany i na nie odpowiadać. Innymi słowy, jest tym, który wskazuje innym Jezusa, który daje o Nim świadectwo, który pomaga im żyć dniem dzisiejszym i budować jutro zgodnie z Jego planami – zaznaczył Franciszek. – Dlatego wszyscy jesteśmy prorokami, świadkami Jezusa, «aby moc Ewangelii jaśniała w życiu codziennym, rodzinnym i społecznym» (Lumen gentium, 35). Prorok stanowi żywy znak wskazujący Boga innym, stanowi odbicie światła Chrystusa na drodze braci. Możemy więc zadać sobie pytanie: czy ja, który zostałem «wybrany na proroka» w sakramencie chrztu, mówię, a przede wszystkim żyję jako świadek Jezusa? Czy wnoszę trochę Jego światła w czyjeś życie? Czy sprawdzam siebie pod tym względem? Pytam siebie: jakie jest moje świadectwo, jakie jest moje proroctwo?“

Wezwanie Jezusa dotyczy również przyjmowania proroków. Franciszek zaznaczył więc dzisiaj, że chodzi tutaj o słuchanie siebie nawzajem jako możliwych Bożych posłańców.

Papież: każdy z nas potrzebuje uczenia się od innych

„Duch Święty rozdzielił dary proroctwa w świętym Ludzie Bożym. Właśnie dlatego dobrze jest posłuchać wszystkich. Na przykład, kiedy trzeba podjąć ważną decyzję, dobrze jest przede wszystkim modlić się, przyzywać Ducha Świętego, ale potem słuchać i prowadzić dialog, ufając, że każdy, nawet najmniejszy, ma coś ważnego do powiedzenia, proroczy dar, jakim może się podzielić – podkreślił Ojciec Święty. – W ten sposób szukamy prawdy i poszerzamy klimat słuchania Boga oraz naszych braci, w którym osoby nie czują się akceptowane tylko wtedy, gdy mówią to, co mi pasuje, lecz czują się akceptowane i cenione jako dary ze względu na to, kim są. Pomyślmy, ilu konfliktów można by uniknąć i rozwiązać w ten sposób: słuchając innych ze szczerym pragnieniem wzajemnego zrozumienia! Na koniec zadajmy sobie pytanie: czy potrafię przyjąć braci i siostry jako prorocze dary? Czy sądzę, że ich potrzebuję? Czy słucham ich z szacunkiem, z pragnieniem uczenia się? Każdy z nas potrzebuje uczenia się od innych.“

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

02 lipca 2023, 13:09

Anioł Pański to modlitwa odmawiana na pamiątkę Tajemnicy Wcielenia trzy razy dziennie: o 6 rano, w południe i wieczorem około 18, w momencie, w którym biją dzwony. Nazwa Anioł Pański pochodzi od pierwszego wersetu modlitwy – Angelus Domini nuntiavit Mariae. Składają się na nią trzy krótkie teksty nawiązujące do Wcielenia Jezusa Chrystusa i modlitwa Zdrowaś Maryjo, odmawiana trzykrotnie. Anioł Pański ta jest odmawiany przez Papieża na Placu św. Piotra w południe w każdą niedzielę i w uroczystości liturgiczne. Przed odmówieniem modlitwy Papież wygłasza także krótkie przemówienie odwołujące się do Ewangelii z danego dnia. Później następują pozdrowienia pielgrzymów.

Od Wielkanocy do Zesłania Ducha Świętego zamiast Anioła Pańskiego odmawiana jest modlitwa Regina Coeli, która upamiętnia Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Kończy ją trzykrotne Chwała Ojcu.

Ostatnie modlitwy Anioł Pański / Regina Coeli

Czytaj wszystko >