חיפוש

האפיפיור עורך מיסה למען הרועים

ביום שישי האחרון, האפיפיור פרנציסקוס ערך מיסה לכבוד הרועים בקהילות המשיח. הוא ביקש מהאדון לחזק אותם ולהעניק להם את היכולת "לבחור בדרכים הטובות ביותר לסייע".

בבוקר יום שישי, בתחילת המיסה היומית שלו בבית מרתה הקדושה, האפיפיור פרנציסקוס הזכיר לנוכחים ש"אנחנו מתאחדים עם החולים ועם בני משפחותיהם". לאחר כן, הוא הכריז על כוונת התפילה המיוחדת שלו למיסה זו, שמביעה הבנה עמוקה לדילמה שבפניה ניצבים הכוהנים באיטליה:

"ברצוני, כמו כן, להתפלל היום עבור רועים שמוטל עליהם ללוות את עם האלוהים במהלך המשבר הזה. מי יתן והאדון יעניק להם את הכוח ואת היכולת לבחור בדרכים הטובות ביותר לסייע. צעדים קיצוניים הם לא תמיד צעדים טובים. לכן, אנחנו מתפללים שרוח הקדוש תעניק חוש אבחנה פסטורלי לרועים, כך שהם יוכלו להבחין בצעדים שימנעו מעם האלוהים הקדוש והנאמן להישאר לבדו, כך שעם האלוהים יחוש מלווה בידי רועיו".

 

מאוחר יותר, במהלך הדרשה, האפיפיור פירש את משל הכורמים שהופיע במקרא מספר הבשורה לאותו היום (מתי כא:46-33).

אלוהים ועמו

המשל משקף את דאגת אלוהים לעמו, אמר האפיפיור. הכרם הוא העם הנבחר, הכורמים הם מומחי ההלכה והמשרתים הם הנביאים. אלוהים הטיב לפעול בכרמו, אמר. הגדר, היקב והמגדל הם הבחירה של אלוהים בעמו, ההבטחה שהבטיח לאברהם והברית שכרת עם עמו על הר סיני.

"על העם לשמור תמיד את הבחירה בזכורנו – את העובדה שהוא עם נבחר; את ההבטחה – כך שהוא תמיד יביט אל האופק בתקווה; ואת הברית כדי לחיות את חיי היומיום בנאמנות".

חוסר נאמנות

כשאלוהים שולח את משרתיו לקבל את פרי הכרם מהכורמים, הם מוכים, נהרגים ונסקלים. במקום לכבד את בנו, הם הורגים אותו כדי לזכות בירושה ששמורה לו. "הם שדדו את הירושה", אמר האפיפיור. "זהו סיפור על חוסר נאמנות" לקריאה של אלוהים; חוסר נאמנות לבחירה שלהם, להבטחה ולברית, למתנות האלוהים.

"הם לא מבינים שזו הייתה מתנה. הם רואים בכך רכוש. האנשים הללו ניכסו לעצמם את המתנה. הם הסירו את ממד המתנה כדי להמיר אותו לרכוש פרטי שלהם. המתנה שהייתה עושר, פתיחות וברכה, נסגרה, נכלאה בכלוב".

שכחנות

האפיפיור רואה את הפיכת של המתנה לרכוש כתוצאוה של "חטא השכחה". אנחנו שוכחים ש"אלוהים העניק לנו את עצמו במתנה כדי שהוא יוכל להינתן במתנה". במקום לקבל מתנה, אנחנו מתחילים להיות הבעלים שלה.

"כך, ההבטחה היא כבר לא הבטחה, הבחירה היא כבר לא בחירה והברית מפורשת על פי דעתי האישית. היא הופכת לאידיאולוגיה".

שורשי הקלריקליזם

האפיפיור הוסיף ואמר שייתכן והבשורה רומזת לצורות מסוימות של קלריקליזם שהתקיימו כבר אז. לדבריו, הקלריקליזם "מתכחש תמיד" לכך שהבחירה וההבטחה ניתנות בחינם. מכיוון שאלוהים הפך את עצמו למתנת-חינם עבורנו, יש גם להעניק בחינם את המתנה הזו לאחרים ולא להתייחס אליה כאילו היא שייכת לנו.

תפילתו של האפיפיור

האפיפיור סיים את דרשתו בתפילה שכולנו נזכה בחסד "לקבל את המתנה כמתנה ולמסור את המתנה הזו כמתנה ולא כרכוש, לא באופן כיתתי, נוקשה וקלירקלי". 

13 מרץ 2020, 13:17
קרא הכול >