Шукати

«Mensuram Bonam»: католицький підхід до сучасного інвестування

Сьогодні в рамках нашої рубрики «Ойкономія: християнський погляд на економічне життя» говоримо про документ «Mensuram Bonam» Папської академія суспільних наук, який розглядає інвестиції через призму Євангелія, пропонуючи конкретні настанови для інтеграції цих принципів у практику управління активами.

Олена Комісаренко

У сучасному світі, де фінансовий сектор відіграє дедалі важливішу роль у кожному аспекті людської діяльності, критично важливо замислитися над моральними та етичними аспектами інвестування. Сьогодні поговоримо про документ «Mensuram Bonam», який 2022 року поширила Папська академія суспільних наук (ПАСН). Він звертається до інвесторів з закликом використовувати соціальне вчення Церкви як основу для фінансових рішень. Цей документ розглядає інвестиції через призму Євангелія, пропонуючи конкретні настанови для інтеграції цих принципів у практику управління активами.

Аудіоверсія

Місія правди у фінансовій сфері

«Mensuram Bonam» надає конкретні рекомендації щодо практичного застосування соціального вчення Церкви у фінансовій сфері. Він обговорює методи інтеграції критеріїв неприйнятності для уникнення інвестицій, що суперечать католицькому вченню з метою сприяння справедливості та сталому розвитку. Окрім того, окремий розділ пропонує стратегії для заохочення інвесторів до використання інвестиційних практик, які відповідають християнському баченню, і підкреслює значення цих практик у досягненні загального блага у світовому масштабі.

У передмові до документа кардинал Тарксон, Канцлер ПАСН, підкреслив значення людського управління над створеними благами, яке охоплює усі аспекти фінансової діяльності. Він зазначив, що таке управління має відображати Божий дар людям, служачи спільному благу, дотримуючись принципів справедливості та високих етичних стандартів. Кардинал Тарксон, який свого часу очолював Папську Раду «Справедливість і мир», а згодом Дикастерію служіння цілісному розвиткові людини, нагадав, що Церква має «місію правди, яку слід здійснити у будь-який час і в будь-яких обставинах, для суспільства, що є узгодженим з людиною, її гідністю, її покликанням. […] Відданість людині вимагає відданості правді, яка є єдиною гарантією свободи та можливості цілісного людського розвитку». «Mensuram Bonam» приймає таку ж позицію щодо світу фінансів. Відповідно, світло Євангелія та католицького соціального вчення, яке цей документ прагне проливати на управління фінансовими активами, належить до церковної місії служіння правді, яка є не тільки правдою віри, але й правдою розуму.

Принципи інвестування на католицьких засадах

«Mensuram Bonam» глибоко аналізує, як основні стовпи католицької віри формують підходи до інвестування, наголошуючи на значенні та взаємозв’язку віри із загальним благом. Документ заохочує інвесторів бачити кожну інвестицію як можливість служити громадському благу, відображаючи віру через підтримку справедливості, етичних стандартів і людського розвитку. Це передбачає відмову від спекуляцій та інвестицій, які шкодять людській гідності або навколишньому середовищу. В контексті інвестицій важливо враховувати, що покликання інвесторів виступає як відображення їхніх особистих християнських обов'язків. Інвестори повинні оцінювати свої фінансові рішення, керуючись не лише потенційним прибутком, але й враховуючи вплив своїх вкладень на суспільство та природу, а також прагнути сприяти цілісності та стійкості майбутніх поколінь.

Робота Церкви над відповідальними інвестиціями триває вже давно та має в основі заходи, що стосуються довкілля, суспільства та управління, відображаючи фундаментальну правду: економіка, вкорінена у суспільстві, впливає на людей позитивно і негативно, і обмежена природними межами. З натхненням Пресвятої Тройці інвестиційне планування змінюється з аналізу окремих вимірів на любляче ставлення до цілості. Рішення інвесторів повинні базуватися на духовному розпізнанні, що включає роздуми та молитву, в яких інвестори шукають Боже керівництво для обрання тих можливостей, які найкраще відповідають вимогам етики та служіння спільному благу. Інвесторів також заохочується віддзеркалювати у своїх діях євангельські цінності, зокрема милосердя, справедливість та загальне благо, приділяючи особливу увагу підтримці менш захищених верств населення.

Ці стовпи віри роблять можливим створення комплексної філософії інвестування, яка прагне досягнення не лише матеріальних, а й духовних і соціальних цілей, спираючись на багатовікові напрацювання Церкви та сучасне розуміння економічної справедливості. Заохочення до такого підходу є суттєвим в контексті глобальних економічних викликів, які вимагають від інвесторів відповідальності та далекоглядності.

Впровадження етичних стандартів через «Mensuram Bonam»

Документ «Mensuram Bonam» визначає важливість інтеграції глибоких моральних і етичних принципів у фінансові стратегії, підкреслюючи, що католицьке інвестування повинно переслідувати не тільки прибуток, але й служіння загальному благу. Інвесторам пропонується використовувати стратегії, які включають екологічну стійкість, соціальну справедливість та корпоративне управління, відомі як «ESG критерії». Ці критерії дозволяють вибирати активи, які забезпечують фінансовий дохід та позитивний вплив на суспільство і довкілля, наголошуючи на важливості довготривалого позитивного впливу інвестицій на світ.

«Мensuram Bonam» закликає до глибокої молитви та роздумів перед прийняттям інвестиційних рішень, щоб забезпечити відповідність кожного рішення християнським етичним стандартам. Молитва допомагає інвесторам розмірковувати про кращі способи використання їхніх ресурсів для служіння іншим, не забуваючи при цьому про їхні фінансові завдання. Документ також підтримує діалог та глибокий аналіз інвестиційних практик у спільнотах та групах, стимулюючи колективне розуміння етичного інвестування та інтегрального людського розвитку. Це дозволяє інвесторам обмінюватися досвідом та стратегіями, щоб краще відповідати цілям інвестування, які ґрунтуються на вірі.

«Мensuram Bonam» заохочує до глобального діалогу між різними віросповіданнями, щоб обговорювати спільні невідкладні потреби та можливості, сприяючи таким чином взаємному навчанню та розвитку між різними групами. Все це створює основу для більш глибокого розуміння та застосування католицького соціального вчення у фінансовій сфері.

Зміна культури інвестування: від прибутків до цінностей

Зміна горизонту чи культури інвестування починається з переосмислення кожного кроку в процесі належної перевірки, яку проводить інвестор. Важливо інтегрувати принципи католицького соціального вчення на всіх етапах прийняття інвестиційних рішень. Ради директорів та виконавчі керівники повинні мати цілі, які відповідають вірі, для управління та інвестування. Важливо виділяти час та ресурси для розробки формальної політики та регулярно моніторити інвестиції для забезпечення дотримання принципів соціального католицького вчення. Інвестори заохочені слідкувати за еволюцією та доступністю відповідних інвестиційних опцій, а також оцінювати професіоналізм та цінності зовнішніх інвесторів при втіленні інвестиційної політики через погоджені рішення.

Активне та позитивне залучення до впровадження політики інвестування, згідної з вірою, включає перегляд параметрів ризику, щоб включити етичні реалії, а також економічні міркування. Використовуючи принципи соціальної доктрини Церкви, до бухгалтерського та аудиторського обліку можна додати новий подвійний запис, який вказує на етичні активи та пасиви, що формують повну картину результатів.

Перед нами стоїть двояке завдання: відповісти конкретними заходами на так звані «приховані пандемії цього світу», такі як голод і зміна клімату, та відгукнутися в наш час на доручення Бога, дане на початку Буття, сміливо створюючи щось нове. Інвестори відіграють ключову роль на цьому шляху, застосовуючи свою віру, креативність, любов і професійність у прагненні та служінні етично цілісній економіці. «Мensuram Bonam» є лише відправною точкою, яка не має бути вичерпною чи остаточною.

24 квітня 2024, 16:52