Hledejte

Sestra Nathalie Becquartová, podsekretářka Generálního sekretariátu Synody Sestra Nathalie Becquartová, podsekretářka Generálního sekretariátu Synody 

Becquartová: "V Marseille se biskupové a mladí setkali synodním způsobem"

V Marseille se u příležitosti cesty papeže Františka podsekretářka Generálního sekretariátu Synody účastní třetího ročníku "Středomořských setkání": "Dialog a vzájemná setkání pomáhají rozpoznat znamení doby". Migrace a změna klimatu patří k nejtěžším výzvám, kterým je třeba čelit.

Federico Piana, zpravodaj v Marseille - Vatican News

Událost v plném synodálním stylu. Definici " Středomořských setkání", která se konají v Marseille, podala sestra Nathalie Becquartová, podsekretářka Generálního sekretariátu Biskupské synody. Po příjezdu do francouzského města, aby zblízka sledovala konfrontaci mezi biskupy, náboženskými představiteli a mladými lidmi ze zemí sousedících s Mare Nostrum, je řeholnice viditelně spokojená s tím, co považuje za "ztělesnění stylu dialogu" vzhledem k tomu, že se zde "sešli pastýři ze všech pěti zeměpisných oblastí Středomoří, aby naslouchali mladým lidem a mladí lidé bez obav komunikovali s biskupy" a zástupci jiných náboženství.

Vzájemně propojené výzvy

V návaznosti na papeže Františka, který v první den své návštěvy Marseille znovu vyzval k lásce, přijetí a bratrství, nastínila řeholnice otázky, které biskupové a mladí lidé cítí potřebu signalizovat nejsilněji. "Jsou to," řekla, "především naléhavé situace spojené s migrací a existencí nerovností. Tolik mladých lidí z jižních břehů Středozemního moře nemá žádné pracovní příležitosti a jsou stále chudší a chudší". Je toho však ještě více. Například, jak vysvětluje Becquartová, "geopolitická krize násilí a války. A katastrofy způsobené klimatickými změnami". Všechny tyto výzvy jsou vzájemně propojené.

Výraz Druhého vatikánského koncilu

Biskupové, mladí lidé a občanská společnost proto udělali dobře, že pracovali jako tým s pracovní metodou, která vytvořila, jak ujišťuje podsekretářka, "pomůcku pro rozlišování znamení doby", a zdůraznila tak, že "nejsme izolovanou církví, ale nacházíme se ve světě bohatém na kulturní a náboženskou pluralitu". "Středomořská setkání" stručně řečeno pro Becquartovou představují "krásné vyjádření Druhého vatikánského koncilu".

23. září 2023, 11:20