Hledejte

O nás

Vatican News je informační portál Svatého stolce, který spolu s Vatikánským rozhlasem, L´Osservatore Romano a Vatican Media usiluje o „stále lepší reakci na nároky církevního poslání“ v současné kultuře.  Tato nová etapa v oblasti komunikací byla zahájena na základě motu proprio papeže Františka z 27. června 2015, jímž byl ustaven Sekretariát pro komunikaci, dnes Úřad pro komunikaci římské kurie.

Vatican News překonává koncept pouhé digitální konvergence tím, že reaguje na stálé prostorové a formální změny v komunikaci a v jistém smyslu je předjímá. Cílem je „sdílet evangelium milosrdenství všem národům“ a v rozličných kulturách. Projevuje se to vzájemným propojením mnohojazyčné, mnohokulturní, vícekanálové a multimediální roviny za použití vícefunkčních zařízení.

Člení se do čtyř tematických okruhů, které informují o činnosti papeže, Svatého stolce a místních církví. Kromě toho poskytují prostor také zprávám ze světa. Vatican News se zakládá na operativnosti jazykových redakcí Vatikánského rozhlasu (Vatikánský rozhlas, který z podnětu papeže Pia XI. projektoval a vystavěl Guglielmo Marconi, zahájil vysílání 12. února 1931). Zaměřuje se nejenom na předávání informací, nýbrž zároveň ve světle evangelia nabízí klíč k jejich výkladu, a zamýšlí vnášet do celého světa naději, plynoucí z víry. Vůdčí měřítko je „apoštolské a misionářské, se zvláštním zřetelem k situacím, poznamenaným strádáním, chudobou a obtížemi“(Promluva papeže Františka k plenárnímu shromáždění Sekretariátu pro komunikaci, 4.5.2017).

Prefekt
Paolo Ruffini

Ediční ředitel
Andrea Tornielli

Zástupci ředitele
Sergio Centofanti – Alessandro Gisotti

Odpovědný vedoucí Vatikánského rozhlasu – Vatican News
Massimiliano Menichetti