Hledejte

Převor z Taizé při jednání s papežem Františkem letos na jaře Převor z Taizé při jednání s papežem Františkem letos na jaře  (Vatican Media)

Blíží se velká ekumenická vigilie Synody

30. září odpoledne se papež spolu s ekumenickým patriarchou Bartolomějem I., canterburským arcibiskupem Welbym a dalšími církevními představiteli zúčastní na Svatopetrském náměstí modlitby za práci synody, která bude zahájena 4. října. Akci uspořádala komunita Taizé ve spolupráci s vatikánskými dikasterii a římským vikariátem. Očekávají se tisíce mladých lidí z Evropy, Spojených států, Afriky a Asie.

Vatican News

Především jejich tváře, tváře dívek a chlapců z různých částí světa, budou "ikonou" předsynodální vigilie s názvem "Společně - shromáždění Božího lidu", která 30. září zahájí modlitbou shromáždění o synodalitě, plánované od 4. do 29. října. Papež si přál, aby se jednalo o ekumenický okamžik rozjímání a vzývání Ducha svatého, který by předcházel zahájení synody, a příchod přibližně 3 000 lidí, kteří jsou v Římě na tuto událost očekáváni, se týká, jak vikariát informuje v nótě, více než 80 farností a řeholních společenství římské diecéze.

Papež s představiteli křesťanských konfesí

František přijde na náměstí v 18 hodin, aby se společně s pravoslavným ekumenickým pravoslavným patriarchou Bartolomějem, canterburským arcibiskupem Justinem Welbym a mnoha dalšími církevními představiteli a tisíci křesťany různých denominací podílel na společné modlitbě. Před Františkovým příjezdem se od 17 do 18 hodin uskuteční slavnost vděčnosti pro přítomné na náměstí a pro ty, kteří budou vigilii sledovat prostřednictvím médií, zaměřená na čtyři dary: vděčnost za dar jednoty a synodální cesty, za dar bližního, za dar míru a za dar stvoření. Program předcházející modlitbě i samotnou vigilii bude živě přenášet Vatican Media prostřednictvím svého kanálu na YouTube s překladem do 8 jazyků.

V Římě z mnoha zemí

Jedním z hlavních organizátorů vigilie je komunita Taizé, se kterou spolupracují Sekretariát Synody biskupů, Dikasterium pro podporu jednoty křesťanů, Dikasterium pro laiky, rodinu a život a Římský vikariát, který počítá s příjezdem lidí zejména z Polska (470), dále z Francie (400), Španělska (280), Maďarska (220), ale také z Egypta, Vietnamu, Koreje, Spojených států a samozřejmě z Itálie. Svatopetrské náměstí se stane epicentrem řady podobných iniciativ po celém světě, a to jak v souvislosti s vigilií 30. září, tak i ve dnech kolem tohoto data. Zatím jich bylo naplánováno více než 200. Křesťané z různých církví se budou společně modlit a rozjímat ve svých zemích, jejich seznam se průběžně aktualizuje.

Setkání a kulaté stoly pro mladé lidi

V období, kdy církve slaví Čas stvoření, se samotné Svatopetrské náměstí promění v "zahradu" plnou stromů a květin, kde bude vynikat Kříž ze San Damiana. Pro tisíce mladých lidí ve věku od 18 do 35 let, na které se Řím připravuje, bude kromě vigilie připraven program workshopů a setkání. Ty se budou konat od 29. září do 1. října a jejich součástí bude i modlitba chval a adorace v bazilice svatého Jana Lateránského v sobotu v brzkém odpoledni. Témata workshopů zahrnují naslouchání uprchlíkům, jejich zkušenosti, učení se od jiných konfesí a náboženství, návštěvu práce městských misií s lidmi na okraji společnosti, rozpoznávání Krista v rozmanitosti různých tradic, účast na ekumenických kulatých stolech a starost o stvoření.

Projekt vigilie

Myšlenka modlitebního setkání se zrodila, jak nás informuje oficiální komuniké, v říjnu 2021, kdy byl bratr Alois, převor z Taizé, pozván, aby promluvil na zahájení synodálního procesu katolické církve. Při té příležitosti prohlásil: "Skrze křest jsme sestry a bratři v Kristu, spojeni ve společenství, které je stále nedokonalé, ale velmi skutečné, i když teologické otázky zůstávají nezodpovězeny. Takové shromáždění - zde v Římě a současně i jinde ve světě - by mělo ve svém středu střízlivou oslavu naslouchání Božímu slovu s dlouhou chvílí ticha a přímluvami za mír". "Příprava vigilie," píše se dále v komuniké, "byla skutečným synodálním cvičením, do něhož se od samého počátku snažili zapojit četní církevní partneři: více než padesát osob různého konfesního původu, které úzce spolupracovaly se sekretariátem římské synody, Dikasteriem pro podporu jednoty křesťanů, Dikasteriem pro laiky, rodinu a život a Římským vikariátem.

Welby: Setkání, které může inspirovat ke změně

Canterburský arcibiskup Justin Welby, který se setkání rovněž zúčastní, o akci řekl: "Neměli bychom podceňovat vliv, který můžeme jako křesťané mít na zbytek světa, protože je to vliv daný Duchem svatým. Jako viditelné znamení jednoty je tato ekumenická modlitební vigilie příležitostí pro nás všechny, abychom se spojili a inspirovali ke změně. Doufám, že "Společně - shromáždění Božího lidu" bude pro všechny účastníky inspirujícím zážitkem." Generální tajemnice Světové luterské federace, Rev. Anne Burghardtová, v rozhovoru uvedla: "Ráda bych vyjádřila svou hlubokou radost z této iniciativy, protože iniciativy, jako je tato, které spojují mladé lidi z celého světa k dialogu, jsou prostě úžasné, co se týče podpory křesťanské jednoty."

25. září 2023, 15:45