Hledejte

Ilustrační foto ze Synodní auly Ilustrační foto ze Synodní auly  (Vatican Media)

Zveřejněny podrobnosti a seznam účastníků synody

Byl zveřejněn kalendář a definitivní seznam účastníků, kteří se zúčastní práce shromáždění ve dnech 4.-29. října: 365 členů, z toho 54 žen s volebním právem. Čínští biskupové "navržení místní církví po dohodě s úřady a jmenovaní papežem". Prefekt Ruffini: "Pro komunikaci platí říci o synodě, čím je: okamžikem rozlišování a modlitby". Plánují se různé akce, včetně pouti, modlitba za migranty a růženec ve Vatikánských zahradách.

Salvatore Cernuzio - Vatican News 

Čtyři sta šedesát čtyři účastníků, 365 členů ("Jako dny v roce: 364 plus papež"), z toho 54 hlasujících žen. Mezi členy také dva čínští biskupové navržení místní církví "po dohodě s úřady" a jmenovaní papežem. To jsou počty členů nadcházející synody o synodalitě, která začne 4. října ve Vatikánu a potrvá do 29. října. Čtyři týdny, provázené různými schůzkami, během nichž se v aule Pavla VI. sejdou kardinálové, biskupové, řeholníci a laici z celého světa, aby pracovali s novými tablety, jejichž prostřednictvím bude moci každý účastník hlasovat, stahovat a číst dokumenty, "aby se zabránilo plýtvání papírem".  

Dnes ráno, 21. září, byl zveřejněn "úplný a definitivní" seznam účastníků a kalendář schůzek pro nadcházející shromáždění. Ve Vatikánském tiskovém středisku je představil Paolo Ruffini, prefekt Dikasteria pro komunikaci a zároveň předseda Komise pro informace, kterému sekundovali otec Giacomo Costa, zvláštní sekretář shromáždění, a Mons. Luis Marín de San Martín, podsekretář Generálního sekretariátu synody.

Dva čínští biskupové

Španělský biskup sám potvrdil přítomnost dvou biskupů z Čínské lidové republiky: Mons. Antonia Yao Shuna, biskupa Jining/Wumeng z autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko, a Mons. Josepha Yanga Yongqianga, biskupa Zhoucun z provincie Shandong. "Místní církev po dohodě s úřady předložila obě jména a papež je jmenoval. Jedná se o dva účastníky na základě papežského jmenování," uvedl Marín.

Není to poprvé, co se práce synody účastní dva biskupové z Číny. Již v roce 2018 se synody o mládeži zúčastnili Mons. Jan Křtitel Yang Xiaoting, biskup z Yan' Anu (Shaanxi), a Mons. Joseph Guo Jincai, biskup z Chengde (Hebei). Neúčastnili se všech zasedání shromáždění, ale jejich přítomnost, i když jen na několik dní, byla silným signálem po podpisu dohody mezi Čínou a Svatým stolcem o jmenování biskupů. Novinka, u níž se papež František při zahajovací mši svaté synody na Svatopetrském náměstí neubránil dojetí: "Dnes jsou tu s námi poprvé také dva bratři biskupové z pevninské Číny. Srdečně je vítáme," řekl papež v slzách.

Univerzalita církve

Na synodě o synodalitě bude kromě Shuna a Yongqianga přítomen také Mons. Stephen Chow, biskup z Hongkongu, který 30. září při konzistoři obdrží červený biret. Jejich přítomnost je znamením univerzality církve, která je charakteristickým rysem každé synody. "Je zřejmé - a papež to řekl velmi dobře -, jak důležitá je přítomnost čínské církve na synodě, je to důležité pro církev a také pro čínský lid," poznamenal Ruffini. Jako členové z papežského jmenování se oba biskupové budou účastnit všech prací: menších okruhů, shromáždění, společných chvil a modliteb.

Řečníci na brífinku ve Vatikánské tiskové kanceláři
Řečníci na brífinku ve Vatikánské tiskové kanceláři

"Uvážlivá" komunikace

V programu bude mnoho modlitebních chvil, které potvrzují především duchovní povahu akce rozlišování a naslouchání, která je vším jiným než - a papežova slova se znovu vracejí - "parlamentem" nebo "hovornou". A právě pro zachování tohoto aspektu si papež, jak zopakoval i na nedávné tiskové konferenci, na cestě z Mongolska, přeje komunikaci, která "respektuje vystoupení všech" a která "se bude snažit nebýt upovídaná, ale říkat právě ty věci o průběhu synody, které jsou pro církev konstruktivní", aby "předávala církevního, nikoli politického ducha".

Jinými slovy," vysvětlil Ruffini v odpovědi na otázku, zda se na některé intervence bude vztahovat papežské tajemství, "komunikace synody "nespadá ani tak pod definici tajemství, ale pod definici důvěrnosti a soukromí, pocitu účasti každého člena kolegia, které musí vypracovat stanovisko synody. "Hermeneutickým" bodem je tedy podle předsedy informační komise "pochopit, že synoda je modlitbou, momentem rozlišování společenství, které se liší od souhrnu jednotlivých intervencí". Novinářům, kteří se ptali, zda tedy budou muset synodní otce a matky shánět v různých římských kolejích, které je budou hostit, aby získali informace, prefekt pro komunikaci odpověděl, že zatím je třeba počkat na předpisy, které jsou stále ve fázi schvalování, aby pochopili, jakým způsobem bude komunikace nabízena, a zopakoval maximální "závazek" poskytnout všechny možné informace. 

Události

Vrátíme-li se podrobněji ke kalendáři, jak ilustroval otec Costa, všichni účastníci se večer 30. září, po ekumenické vigilii "Spolu" na Svatopetrském náměstí, přesunou do Sacrofana na duchovní cvičení, které potrvá do 3. října. Dalšími "pilíři" pak budou slavnostní zahájení se mší svatou slouženou papežem ve středu 4. října; každodenní mše svaté u oltáře katedry se všemi účastníky; pouť 12. října, která bude ještě upřesněna; 19. října modlitba "společně" za migranty a uprchlíky, "které by se papež velmi rád zúčastnil"; 25. října recitace růžence ve vatikánských zahradách.

Formy 

"Toto jsou momenty, které prolínají vývoj shromáždění", formulované v pěti modulech: první čtyři o různých částech Instrumentum laboris a "závěrečné zasedání k diskusi a zdokonalení zprávy a syntézy". Na zasedáních menších kruhů "budou skupiny pracovat do hloubky". "Papež," vysvětlují řečníci, "si velmi přeje, aby nevyznívaly jednotlivé hlasy, které si navzájem odporují, ale vyzývá nás, abychom se od toho, co každý ve své modlitbě a reflexi dokázal vypracovat, posunuli ke společné látce a k účinné možnosti setkání". Jezuita Costa vysvětlil, že bude vytvořeno 35 skupin po 11 lidech a jednom facilitátorovi: čtrnáct bude v angličtině, sedm ve španělštině, pět ve francouzštině, osm v italštině a jedna v portugalštině. Polovina shromáždění si jako první jazyk zvolila angličtinu, jako druhý italštinu.

Zúčastnění

Pokud jde o jednotlivé účasti, potvrzena je zatím zajištěná přítomnost kardinála Louise Raphaëla Sako, babylonského patriarchy Chaldejců, který byl nucen opustit Bagdád kvůli politickým problémům, a neúčast kardinála Luise Ladaria Ferrera, emeritního prefekta Dikasteria pro nauku víry, který "požádal papeže o uvolnění".

21. září 2023, 16:18