Hledejte

Papež František při generální audienci 30. srpna ve Vatikánu oznámil datum publikace nové encykliky Papež František při generální audienci 30. srpna ve Vatikánu oznámil datum publikace nové encykliky  (Vatican Media)

Papež: 4. října bude zveřejněna druhá část Laudato si'

Při středeční generální audienci papež připomněl Světový den modliteb za péči o stvoření, který se slaví 1. září. "Je třeba se postavit na stranu obětí environmentální a klimatické nespravedlnosti a usilovat o ukončení nesmyslné války proti našemu společnému domovu, která je strašlivou světovou válkou".

Vatican News 

Výzva papeže Františka, která zazněla z Auly Pavla VI. ve Vatikánu tuto středu, nás přivádí ke Světovému dni modliteb za péči o stvoření, který letos připadá na 1. září a jehož téma zní: "Ať vládne spravedlnost a mír". Papež připomíná, že tento den zahajuje Čas stvoření, který potrvá do 4. října, svátku svatého Františka z Assisi. A jak předeslal 21. srpna při přijetí delegace právníků z členských zemí Rady Evropy, opakuje, že zveřejnění druhé části encykliky se blíží, a to právě 4. října.

Stojíme na straně obětí nespravedlnosti v oblasti životního prostředí

"V tento den plánuji zveřejnit exhortaci, druhé Laudato si'. Připojme se k našim křesťanským bratrům a sestrám v závazku chránit stvoření jako posvátný dar Stvořitele."

Takto papež shrnuje jádro poselství vydaného již v květnu:

"Je třeba stát po boku obětí environmentální a klimatické nespravedlnosti a usilovat o ukončení nesmyslné války proti našemu společnému domovu, která je strašlivou světovou válkou. Vyzývám vás všechny, abyste pracovali a modlili se za to, aby se opět naplnil životem."

Proměna veřejné politiky

V poselství papež navrhuje "proměnit naše srdce, náš životní styl a veřejnou politiku, která řídí naši společnost". Vrátil se k tématu ekologické konverze a k potřebě nepovažovat již stvoření za předmět, který je třeba využívat, ale za skutečnost, kterou je třeba střežit "jako posvátný dar Stvořitele". Také v tomto textu papež trvá na potřebě "proměnit veřejné politiky, které řídí naše společnosti a utvářejí životy dnešních a budoucích mladých lidí". Zdůrazňuje význam synodality a doufá, "že v tomto čase stvoření budeme jako Kristovi následovníci na naší společné synodální cestě žít, pracovat a modlit se, aby náš společný domov opět oplýval životem".

30. srpna 2023, 11:59