Hledejte

Papež při generální audienci pozdravil poutníky z České republiky

Při generální audienci, která se konala ve středu 27. září na Svatopetrském náměstí, papež František přerušil cyklus katechezí o evangelizačním nadšení a apoštolské horlivosti a vrátil se ke své cestě do Marseille u příležitosti Středomořské konference. V závěru mezi pozdravy k jednotlivým jazykovým skupinám oslovil také poutníky z České republiky, kteří přijeli do Říma na svatováclavské oslavy.

Vatican News

Tradiční slavnostní mši, která se uskuteční u příležitosti svátku hlavního českého národního patrona sv. Václava ve čtvrtek 28. září 2023 v 15.00 ve Vatikánské bazilice u oltáře Katedry, bude v letošním roce předsedat ostravsko-opavský sídelní biskup mons. Martin David, koncelebrovat budou představitelé a alumni Papežské koleje Nepomucenum v čele s rektorem o. Romanem Czudkem.

Hudební doprovod zajistí pěvecký sbor Ondrášek ZUŠ Nový Jičín pod vedením sbormistra Josefa Zajíčka. Po ukončení mše budou mít všichni účastníci jako obvykle možnost zapojit se do procesí k oltáři sv. Václava, kde se společně pomodlí za vlast a zazpívají svatováclavský chorál. 

Papež František se sborem Ondrášek v závěru generální audience
Papež František se sborem Ondrášek v závěru generální audience

Již dnes však poutníky v závěru generální audience pozdravil Svatý otec:

„Srdečně vítám poutníky z České republiky, kteří přijeli do Říma u příležitosti svátku svatého Václava, a zvláště zdravím sbor Ondrášek. Kéž vám příklad hlavního patrona českého národa, který byl velkým svědkem víry, pomůže uchovat vaše duchovní dědictví a předat je vašim dětem! Žehnám vám i vašim rodinám. Pochválen buď Ježíš Kristus!“

Papež František se sborem Ondrášek v závěru generální audience
Papež František se sborem Ondrášek v závěru generální audience
27. září 2023, 10:17