Hledejte

Mons. Paul Richard Gallagher, sekretář Svatého stolce pro vztahy se státy a mezinárodními organizacemi Mons. Paul Richard Gallagher, sekretář Svatého stolce pro vztahy se státy a mezinárodními organizacemi 

Gallagher: Agenda 2030 vyžaduje opatření zaměřená na budoucnost

Sekretář Svatého stolce pro vztahy se státy a mezinárodními organizacemi vystoupil na Politickém fóru na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji pod záštitou Valného shromáždění v New Yorku a vyzval ke "konkrétním opatřením k řešení hlavních výzev naší doby, zejména válek a konfliktů, chudoby a hladu, násilí, sociálního vyloučení, změny klimatu a zhoršování životního prostředí".

L'Osservatore Romano

"Summit o cílech udržitelného rozvoje nesmí sloužit jako platforma pro abstraktní deklarace, které pouze 'uklidňují naše svědomí', ale musí být využit k zintenzivnění úsilí a urychlení vývoje, aby se svět 'posunul na cestu udržitelného a odolného rozvoje'". Arcibiskup Paul Richard Gallagher, sekretář Svatého stolce pro vztahy se státy a mezinárodními organizacemi, na úvod připomněl výzvu Svatého otce Františka na Valném shromáždění OSN z 25. září 2015, kterou pronesl ve svém projevu v rámci Dialogu lídrů  věnovaném tématu "Mobilizace financování a investic a prostředků k realizaci cílů udržitelného rozvoje" v rámci Politického fóra na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji pod záštitou Valného shromáždění OSN v New Yorku.

To znamená, vysvětlil arcibiskup, "přijmout konkrétní opatření k řešení hlavních výzev naší doby, zejména válek a konfliktů, chudoby a hladu, násilí, sociálního vyloučení, změny klimatu a zhoršování životního prostředí a všudypřítomné kultury "použij a vyhoď", v jejímž jménu "lidé již nejsou považováni za prvořadou hodnotu, o kterou je třeba pečovat a respektovat ji, zejména pokud jsou chudí nebo zdravotně postižení", a jsou vyřazováni jako "ještě neužiteční", jako například nenarozené děti, nebo "již nepotřební", jako například starší lidé".

Udržitelnost a odolnost proto vyžadují "opatření zaměřená na budoucnost". Agenda 2030 ve skutečnosti "není jen otázkou mobilizace více zdrojů a navržení účinnějších nástrojů k překonání mnoha technických problémů spojených s dosažením cílů udržitelného rozvoje. Místo toho," zdůraznil Gallagher, "jde především o to zavázat se k novému modelu rozvoje, který má v centru pozornosti člověka, je zaměřen na společné dobro a vychází z etických zásad spravedlnosti, solidarity a sdílené odpovědnosti, a tento model realizovat". 

Aby Agenda 2030 zůstala "důležitým znamením naděje", naděje, "díky níž se něco děje a která mění životy", je důležitý náš "skutečný závazek k multilateralismu jako výrazu obnoveného smyslu pro globální spoluodpovědnost" s přispěním celé lidské rodiny, uzavřel arcibiskup Gallagher.