Hledejte

Arcibiskup Paul Richard Gallagher Arcibiskup Paul Richard Gallagher 

Svatý stolec vyzývá v OSN k zákazu jaderných zbraní

Tajemník pro vztahy se státy a mezinárodními organizacemi, vedoucí delegace Svatého stolce, vystoupil 22. září na 13. Konferenci o usnadnění realizace Smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek. Téhož dne se arcibiskup zúčastnil setkání na vysoké úrovni věnovaného tuberkulóze, kterou označil za "problém vyžadující naléhavou politickou pozornost".

Andrea De Angelis - Vatican News  

Jaderné zbraně "představují násobič rizik, který nabízí pouze iluzi míru", a je "absolutní prioritou" zastavit experimenty spojené s tímto zbrojením. S odvoláním na dopis papeže Františka zaslaný hirošimskému biskupovi v květnu tohoto roku to řekl monsignor Paul Richard Gallagher, sekretář pro vztahy se státy a mezinárodními organizacemi, vedoucí delegace Svatého stolce, ve svém projevu na 13. Konferenci o usnadnění realizace Smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek.

Nové signatářské státy 

Arcibiskup připomíná, že "od počátku jaderného věku státy odpálily více než dva tisíce jaderných náloží, čímž vystavily nespočet lidí negativním zdravotním účinkům ionizujícího záření a zamořily náš společný domov", a poté vyjadřuje uznání Svatého stolce dalším "osmi státům, které od posledního zasedání této konference smlouvu ratifikovaly, a vyzývá všechny státy, které tak dosud neučinily", aby "smlouvu podepsaly a ratifikovaly jako nejvyšší prioritu". Britský prelát dále zdůraznil, že smlouva projednávaná na konferenci je pouze jedním z prvků širšího programu odzbrojení a nešíření jaderných zbraní, jehož ústředním bodem je Smlouva o nešíření jaderných zbraní a který doplňuje Smlouva o zákazu jaderných zbraní". S ohledem na to Svatý stolec vyzývá ke spolupráci mezi komisemi a státy na "univerzalizaci, ověřování a shromažďování historických údajů o minulých jaderných zkouškách, včetně údajů o lidských nákladech těchto zkoušek. Taková spolupráce," uzavírá, "může pomoci položit základy nápravného přístupu k řešení škod způsobených jadernými zkouškami".

Tuberkulóza je naléhavý problém

Gallagher, který téhož dne vystoupil na zasedání na vysoké úrovni o tuberkulóze, poukazuje na to, že tato nemoc je stále "jednou z předních příčin úmrtí na světě a nejvyšší příčinou způsobenou jediným infekčním činitelem". Arcibiskup proto vyzývá k "naléhavé politické pozornosti, která je nadřazena jakýmkoli komerčním nebo politickým zájmům". Nechybí však ani pozitivní zprávy, které je třeba zmínit, ve skutečnosti "od prvního setkání na vysoké úrovni v roce 2018 došlo k významnému pokroku. Pro začátek," říká, "některé země výrazně snížily výskyt tuberkulózy. Rovněž byl překročen cíl poskytnout šesti milionům lidí žijících s HIV preventivní léčbu tuberkulózy". Navzdory těmto radostným zprávám však základní problémy přetrvávají. "Jediná existující vakcína, která je stará sto let, může být podávána pouze velmi malým dětem, ale na plicní tuberkulózu je stále neúčinná, což brzdí úsilí o prevenci. To znamená," říká arcibiskup, "že miliony lidí nemohou být vyléčeny".

Iniciativy Svatého stolce

Kromě práce a pomoci poskytované na místě mnoha katolickými organizacemi se Svatý stolec," vysvětluje Gallagher, "intenzivně snaží řešit problém tuberkulózy, zejména u dětí. Na mysli máme zejména Římské dialogy o HIV a dětské tuberkulóze, které poprvé svolalo Dikasterium pro podporu integrálního lidského rozvoje v roce 2016 a na kterých se sešly zástupci států, agentur OSN, náboženských organizací a organizací občanské společnosti, akademické obce a farmaceutických společností. Arcibiskup vyjmenovává závazky, které z ní vyplynuly, od "vývoje léčby vhodné pro děti a zvýšení její dostupnosti, včetně kratších režimů", přes "zlepšení diagnostiky" až po "zlepšení cenové dostupnosti testů a léčby". "Je toho ještě hodně, co je třeba udělat," uzavírá a připomíná, jak nás papež vyzývá, abychom sledovali stav nemocných tím, že odložíme lhostejnost.

23. září 2023, 12:22