Hledejte

Arcibiskup Gallagher Arcibiskup Gallagher 

Vatikánský zástupce v OSN: Pokud nebude válka na Ukrajině zastavena, hrozí světu kolaps

Svatý stolec podporuje územní celistvost Ukrajiny. Projev vatikánského tajemníka pro vztahy se státy v Radě bezpečnosti OSN: "Všechny členské státy jsou vyzvány, aby spojily své úsilí při hledání spravedlivého řešení a trvalého míru. Investovat do míru je levnější". Arcibiskup rovněž vystoupil na zasedání na vysoké úrovni o pandemiích se zamyšlení nad souvislostmi mezi chudobou a špatným zdravotním stavem.

Salvatore Cernuzio - Vatican News 

Proti komu se vede válka na Ukrajině? Protože těmi, kdo v tomto konfliktu, který trvá již více než rok a půl, platí nejvyšší cenu, jsou "civilisté, prostí lidé a především děti, mladí lidé a staří lidé". Mons. Richard Paul Gallagher vystoupil v otevřené rozpravě Rady bezpečnosti v New Yorku a položil světu před oči zásadní otázku týkající se této "kruté" a "nesmyslné" války, která podle něj, pokud nebude zastavena, hrozí vyvolat ještě hlubší a především globální krizi.

"Agrese může vyvolat pouze novou agresi. Pokud nebude tato válka zastavena a nebude se na každém kroku usilovat o mír, hrozí, že se celý svět propadne do ještě hlubší krize," řekl Gallagher. Jak papež mnohokrát řekl, vše je dnes vzájemně propojeno; proto "řešení války na Ukrajině není jen záležitostí samotné Ukrajiny".

Velké zlo války 

K tomu je zapotřebí příspěvek každého z nás, počínaje osobním zpytováním svědomí: "Co dnes dělám pro ukrajinský lid?". Lid, "který s velkými oběťmi brání svou suverenitu a nedotknutelnost svých mezinárodně uznaných hranic," řekl vatikánský delegát. "Válka je velké zlo," řekl ve svém projevu, "a v současné době vidíme, že se stále více rozšiřuje, přesahuje ukrajinské hranice, pokrývá svým těžkým stínem nejen Evropu, ale i další kontinenty, a především proniká do lidských srdcí a činí z nich nádoby 'logiky války'".

I v tomto má papež pravdu: skutečně čelíme "třetí světové válce... vedené po částech". "Je nepopiratelné," zdůraznil arcibiskup Gallagher, "že ruský útok na Ukrajinu ohrozil celý globální řád", který vznikl po druhé světové válce. "Negativní důsledky" lze spatřovat v různých oblastech: "humanitární, demografické, potravinové, sociálně-politické, právní, ekonomické, ekologické, vojenské, jaderné, energetické, zdravotní, vzdělávací, náboženské, migrační". Všechny "základní prvky architektury světové bezpečnosti".

Spojení úsilí o spravedlivé řešení

Jedno je jisté: "Zlo není schopno vytvářet dobro". Proto se mezinárodní společenství, vyzývá monsignor Gallagher, "více než kdy jindy nemůže vzdát a nechat tento problém přejít mlčením. V zájmu mírové a bezpečné budoucnosti jsou všechny členské státy Organizace spojených národů, a zejména státy této Rady bezpečnosti, vyzývány, aby spojily své úsilí při hledání spravedlivého a trvalého mírového řešení pro Ukrajinu". Je to "důležitý prvek globálního míru, po kterém svět žízní", a "pro každého je lepší a levnější investovat do míru místo do války!".

Svatý stolec podporuje územní celistvost Ukrajiny

Závěrem prelát vyjádřil plnou blízkost Svatého stolce Ukrajině, jejíž "územní celistvost plně podporuje", a nadále se angažuje "v humanitárních iniciativách zaměřených na zmírnění utrpení ukrajinského lidu, zejména těch nejslabších a nejzranitelnějších". Proto vyzývá vlády a mezinárodní organizace, aby se "staly tvořivými a odvážnými řemeslníky míru a tkalci konstruktivního dialogu".

Projev na zasedání na vysoké úrovni o pandemiích

Gallagher se rovněž zúčastnil včerejšího zasedání na vysoké úrovni o prevenci, připravenosti a reakci na pandemie. Stejně jako válka připomněly mimořádné zdravotní události obyvatelům světa nejen "naši křehkost", ale také "naši zásadní vzájemnou propojenost a závislost jeden na druhém", jakož i "naši odpovědnost vůči ostatním".  A tam, kde se během pandemie projevilo "tolik dobré vůle a obětavosti na všech úrovních" ze strany vlád, ale také mnoha sfér společnosti, včetně "úsilí o vývoj, výrobu a distribuci diagnostických prostředků, terapií a vakcín" proti Covidu-19, se projevila také velká nerovnost. Podle Gallaghera je stále "znepokojující, že procento lidí v zemích s nízkými příjmy, kteří obdrželi alespoň jednu dávku vakcíny Covid-19, je přibližně poloviční ve srovnání se zeměmi s vysokými příjmy". Opět je třeba "uvést do praxe" "globální solidaritu", a tedy "upřednostnit všeobecný přístup ke zdravotnickým technologiím, zejména pro ty nejzranitelnější".

Spravedlivá reakce na budoucí pandemie

Jde také o problém, který je třeba řešit "pro budoucí pandemie": proto je podle Gallaghera zapotřebí "evoluční přístup, který bude odrážet hluboké vazby mezi chudobou a špatným zdravotním stavem", a také "budování kapacit v rozvojových zemích na podporu výzkumu, inovací, výroby a distribuce na místní úrovni". Kromě "rychlého řešení" je třeba zajistit "spravedlivou reakci na budoucí pandemie", uvedl zástupce Svatého stolce. "Nemáme času nazbyt," dodal s tím, že "všechny věrohodné reakce na mimořádné zdravotní situace musí respektovat lidská práva a základní svobody, včetně svobody názoru a projevu, svobody svědomí a svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení". Proto "musí zahrnovat mechanismy solidarity, které pomohou zemím zajistit léky a odpovídající zdravotní péči pro jejich obyvatelstvo a zároveň respektovat jejich kulturní citlivost a suverenitu". Nakonec od arcibiskupa zazněla výzva k "podpoře a usnadnění koordinace a spolupráce" mezi mezinárodními organizacemi při sdílení vědeckých informací a know-how na mezinárodní úrovni. I to je v současné době "kritický" bod.

21. září 2023, 11:12