Traži

Papa: Evanđelje se naviješta kretanjem, a ne kopiranjem i lijepljenjem s računala

Na općoj audijenciji u srijedu nakon Uskrsa, papa Franjo je govorio o evanđeoskoj revnosti koja očituje spremnost, pripremu, revnost; ne možemo ostati zatvoreni u uredu, za radnim stolom, raspravljajući poput lavova s tipkovnicom u rukama, i zamjenjujući kreativnost naviještanja idejama pokupljenima tu i tamo. Trebamo biti slobodni od shema, otvoreni Božjim iznenađenjima

Na Trgu svetoga Petra, koji još uvijek krase proljetne boje nizozemskoga cvijeća koje je stiglo u Vatikan kao ukras za proslavu Uskrsa, papa Franjo je na općoj audijenciji održao katehezu u kojoj se osvrnuo na opasnost – u koju je pao sâm apostol Pavao – da se upustimo u revnost usmjerenu u pogrješnom smjeru te istaknuo obilježja evanđeoskoga navještaja koji je, naprotiv, živi izraz revnosti, spremnosti, volje za hod, otvorenosti novostima Gospodinova djelovanja.

Nema navještaja bez kretanja

Citirajući Poslanicu Galaćanima, Papa je istaknuo razliku između autentične evanđeoske revnosti i iskrivljene revnosti, „lažnoga zanosa“ koji skriva taštinu i nasljedovanje vlastitih uvjerenja. Podsjetio je kako protiv te raširene kušnje Pavao navodi niz 'oružja' koja valja rabiti za duhovni boj; među njima je spremnost za širenje evanđelja. Pritom je Sveti Otac objasnio metaforu o obući, preuzimajući riječi proroka Izaije, te govorio o opremi vojnika koji, kako bi u bitkama izbjegao zamke na terenu, mora imati stabilnost oslonca.

Evanđeoski žar oslonac je na kojem se temelji navještaj, a vjerovjesnici su pomalo kao noge tijela Kristova koje je Crkva. Nema navještaja bez pokreta, bez "izlaska" bez inicijative. To znači da nema kršćanina ako nije u hodu, nije kršćanin ako ne iziđe iz sebe kako bi krenuo na put i donio navještaj. Nema navještaja bez kretanja, bez hoda. Evanđelje se ne naviješta nepomični, zatvoreni u uredu, za radnim stolom ili za računalom vodeći polemike kao „lavovi s tipkovnicom u rukama“ i zamjenjujući kreativnost navještaja s kopiranjem i lijepljenjem ideja pokupljenih ovdje ili ondje. Evanđelje se naviješta kretanjem, hodeći, u pokretu.

Vjerovjesnik treba biti slobodan od shema

Da bi upozorio kako je u naviještanju Radosne vijesti potrebna žurba, Papa je citirao Knjigu Izlaska, gdje se govori o proslavi žrtve pashalnog oslobođenja, i Poslanicu Rimljanima u kojoj Pavao kaže: „A ovako ga blagujte: opasanih bokova, s obućom na nogama i sa štapom u ruci. Jedite ga žurno: to je Jahvina pasha. Te ću, naime, noći ja proći“ (12,11). Posebno je istaknuo kvalitete spremnosti, pripreme, revnosti. Sve su to osobine koje se teško pomiruju s nemarom koji je nespojiv s ljubavlju – istaknuo je Papa.

Vjerovjesnik je spreman krenuti, i zna da Gospodin prolazi na iznenađujući način; zato treba biti slobodan od shema i spreman za neočekivanu i novu akciju. Treba biti spreman za iznenađenja. Tko naviješta Evanđelje ne može biti okamenjen u kavezima vjerodostojnosti ili u onomu „uvijek se tako radilo“.

Ne propuštati prilike za naviještanje mira

Stoga je papa Franjo još jednom potaknuo sve da u potpunosti prihvate stil Crkve koja izlazi. Jer, važna je – kako je rekao – spremnost za novost evanđelja, taj stav koji je polet, preuzimanje inicijative, važno je ići prvi. Preporučivši na kraju da se ne propuštaju prilike za naviještanje evanđelja mira, onog mira koji Krist daje više i bolje od onoga kako ga daje svijet, dodao je:

Zbog toga vas potičem da budete vjerovjesnici koji su u pokretu, bez straha, koji idu naprijed, kako bi donosili ljepotu Isusa, kako bi donosili novost Isusa koji sve mijenja. „Da, Oče, On mijenja kalendar, jer sada godine brojimo počevši od Isusa…“ – „Ali, On mijenja i srce; jesi li spreman pustiti Isusu da ti promijeni srce? Ili si mlaki kršćanin koji se ne pokreće… Razmisli malo: jesi li pun zanosa prema Isusu, napreduješ li? Razmisli malo…

(Vatican News - ap; aa)

12 travnja 2023, 09:59

Posljednje audijencije