Szukaj

Troska o wspólny dom jest wpisana w misję Kościoła Troska o wspólny dom jest wpisana w misję Kościoła  

Troska o wspólny dom jest wpisana w misję Kościoła

Mija szósta rocznica opublikowania przez Papieża encykliki społecznej „Laudato si'”. Kończy się też ogłoszony przez Franciszka rok szczególnej refleksji nad tym dokumentem. Z tej okazji, w dniu Pięćdziesiątnicy, kard. Luis Antonio Tagle poprowadził spotkanie modlitewne, zorganizowane w domu generalnym franciszkanów w Rzymie. Podczas jego trwania przypomniał, że troska o wspólny dom jest wpisana w misję Kościoła i każdy z nas, wraz z otrzymaniem Ducha Świętego, jest do niej zobowiązany.

Łukasz Sośniak SJ – Watykan

Z kolei ks. Augusto Zampini, podsekretarz w Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka zaznaczył, że Ewangelia zobowiązuje nas do ochrony stworzenia i troski o ubogich. Do tego powołani są szczególnie animatorzy Światowego Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska, którzy otrzymali od Papieża mandat głoszenia Ewangelii Stworzenia podczas ostatniej modlitwy Regina coeli.

Mamy obowiązek dać szansę cierpiącym i ubogim

„Ewangelia Stworzenia jest związana z Kościołem otwartym, troszczącym się o wspólny dom i o innych ludzi w każdym miejscu na ziemi. Piękno tej misji polega właśnie na niesieniu troski o stworzenie i o braci do każdego miejsca oraz do wszystkich środowisk – powiedział Augusto Zampini. – Wiąże się to także z koniecznymi zmianami w światowej ekonomii, która – jak mówi Papież – jest chora, ponieważ powoduje nierówności, choroby społeczne, konflikty i niszczy stworzenie. «Laudato si'» to nie tylko dokument do przeczytania, ale podręcznik do działania. To działanie musi zostać zrealizowane szybko, bo nie możemy dłużej niszczyć naszej planety. Nie wystarczy zmiana naszego stylu życia. Konieczna jest także naprawa struktur ekonomicznych, które są chore i wymagają reformy.“

24 maja 2021, 14:49