Szukaj

40 dni modlitwy w ramach Platformy Działania Laudato si' 40 dni modlitwy w ramach Platformy Działania Laudato si' 

40 dni modlitwy w ramach Platformy Działania Laudato si'

Dziś, we wspomnienie Świętego Franciszka z Asyżu, rozpoczęła się 40 dniowa kampania modlitewna ogłoszona przez Dykasterię ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Obejmuje ona propozycję modlitw na każdy dzień, opartych na tzw. „Celach Laudato si'” i skierowanych do wspólnot współpracujących w ramach Platformy Działania Laudato si'.

Marek Krzysztofiak SJ – Watykan

Kampania to kolejny etap zaangażowania w ramach ogłoszonej w maju 2020 r. inicjatywy Platformy Działania Laudato si', zachęcającej do podejmowania oddolnych działań w ramach zrównoważonego rozwoju w duchu ekologii integralnej. Do podjęcia działań w ramach Platformy zaproszone są: rodziny, parafie i diecezje, instytucje edukacyjne, szpitale i przychodnie, organizacje i grupy (organizacje pozarządowe, ruchy świeckie, wspólnoty ekologiczne, fundacje, centra komunikacji), podmioty gospodarcze (gospodarstwa rolne, spółdzielnie, przedsiębiorstwa), organizacje religijne.

Kampania zakończy się 14 listopada, w Światowy Dzień Modlitwy za Ubogich, który będzie też rozpoczęciem kolejnego etapu Platformy. Zostaną wtedy opublikowane Przewodniki planowania Laudato si' i wszystkie związane z nim materiały, a członkowie Kościoła powszechnego zostaną zaproszeni do podjęcia zdecydowanego zobowiązania do stworzenia własnych planów Laudato si'. 

Więcej informacji na stronie: https://platformadzialanlaudatosi.org/  .

04 października 2021, 14:12