Szukaj

Franciszek o ekologii integralnej: trzeba działać już dziś! Franciszek o ekologii integralnej: trzeba działać już dziś! 

Franciszek o ekologii integralnej: trzeba działać już dziś!

Konkretne działania dotyczące ochrony środowiska muszą być podjęte już dziś, ponieważ jutro będzie za późno. Papież Franciszek mówił o tym w przesłaniu do uczestników konferencji „Odliczanie” (Countdown) – wydarzenia online zorganizowanego przez organizację TED, podejmującą najważniejsze wyzwania przed jakimi staje świat. Ojciec Święty przestrzegł, że ziemi nie można wyciskać, jak pomarańczy. Podkreślił, że każdy musi wnieść swój wkład w budowanie ekologii integralnej.

Beata Zajączkowska – Watykan

Nawiązując do pandemii Papież zauważył, że uwypukliła ona poważny kryzys społeczno-ekologiczny ukazując pilną potrzebę zmiany naszego sposobu życia i działania. Ojciec Święty przypomniał, że przed pięcioma laty w encyklice „Laudato si’” zaproponował koncepcję ekologii integralnej, wychodzącą ze świadomości, że wszystko w świecie jest ze sobą powiązane oraz, że zależymy jedni od drugich a także od naszej matki ziemi. Franciszek podkreślił, że z tej wizji wynika potrzeba poszukiwania innych sposobów rozumienia postępu i jego mierzenia, nie ograniczając się jedynie do wymiaru ekonomicznego, technologicznego, finansowego i produktu krajowego brutto, ale nadając centralne znaczenie wymiarowi etyczno-społecznemu i edukacyjnemu.

Papież zaproponował konkretne wielokierunkowe działania: edukację do troski o środowisko naturalne, położenie akcentu na zapewnienia dostępu do wody pitnej oraz pożywienia i konieczność transformacji energetycznej.

„Dostęp do pitnej i bezpiecznej wody jest istotnym i powszechnym prawem człowieka. Jest ona niezbędna, ponieważ decyduje o przetrwaniu ludzi i z tego powodu jest warunkiem korzystania z każdego innego prawa i odpowiedzialności. Zapewnienie odpowiedniej żywności dla wszystkich poprzez nieniszczące metody uprawy powinno stać się podstawowym celem całego cyklu produkcji i dystrybucji żywności – podkreślił Franciszek. – Trzecia propozycja dotyczy transformacji energetycznej: stopniowego, lecz bezzwłocznego zastępowania paliw kopalnych czystymi źródłami energii. Ziemia domaga się pracy i troski, uprawiania i chronienia; nie możemy nadal wyciskać jej jak pomarańczy.“

Papież podkreślił, że obecny system gospodarczy jest nie do utrzymania. Trzeba przemyśleć nasze sposoby produkcji, konsumpcji, ale także zastanowić się nad marnotrawstwem, wykorzystywaniem ubogich, wzrostem nierówności i zależności od szkodliwych źródeł energii.

„Ekologia integralna sugeruje nową koncepcję relacji między nami a naturą. Prowadzi to do nowej ekonomii, w której produkcja bogactw ukierunkowana jest na integralny dobrobyt człowieka i na poprawę - a nie na zniszczenie - naszego wspólnego domu. Oznacza to również odnowioną politykę, rozumianą jako jedną z najwyższych form miłości. Tak, miłość jest międzyosobowa, ale miłość jest również polityczna. Obejmuje wszystkich ludzi i dotyczy przyrody – podkreślił Ojciec Święty. – Dlatego zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w tej podróży. To właśnie zaproponowałem w «Laudato si’», a także w nowej encyklice, «Fratelli tutti». Jak sugeruje termin «Odliczanie», musimy pilnie działać. Każdy z nas może odegrać cenną rolę, jeśli wszyscy już dziś wyruszymy w drogę. Nie jutro, dzisiaj. Ponieważ przyszłość buduje się dziś, i to nie samotnie, ale we wspólnocie i w zgodzie.“

12 października 2020, 13:35