Szukaj

Papież inauguruje Platformę Działania Laudato si’ Papież inauguruje Platformę Działania Laudato si’ 

Papież inauguruje Platformę Działania Laudato si’

„Mamy możliwość przygotowania lepszego jutra dla wszystkich. Z rąk Boga otrzymaliśmy ogród, nie możemy naszym dzieciom pozostawić pustyni” – te słowa wypowiedział Papież w wideoprzesłaniu z okazji podjęcia inicjatywy Platformy Działania Laudato si’. Franciszek zwrócił uwagę, że potrzebujemy dzisiaj nowego podejścia ekologicznego, które przemieni nasz sposób zamieszkiwania świata, nasze style życia oraz stosunek do zasobów ziemi oraz bardziej generalnie sposób patrzenia na człowieka oraz korzystania z życia. Jedynie ekologia integralna, obejmująca nie tylko problemy środowiskowe, ale człowieka w jego całości, staje się dzisiaj zdolna do usłyszenia wołania ubogich i bycia zaczynem dla nowego społeczeństwa.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Ojciec Święty zaznaczył, że na ludzkości ciąży wielka odpowiedzialność, szczególnie wobec przyszłych pokoleń. Nasz egoizm, obojętność oraz brak odpowiedzialności zagrażają przyszłości naszych dzieci. Franciszek wspomniał, że przed rokiem zainaugurował rok Laudato si, którego organizacja została powierzona Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Podziękował następnie za wszystkie inicjatywy zrealizowane w roku, który minął.

Papież – podejmijmy wspólnie drogę zrównoważonego rozwoju

„Dzisiaj z radością ogłaszam, że rok Laudato si’ rozszerzy się na konkretny program działania, Laudato si’ Action Platform, drogę zrównoważonego rozwoju, trwającą siedem lat, w którą zostaną włączone na rozmaity sposób nasze wspólnoty, w duchu ekologii integralnej. Pragnę więc zaprosić wszystkich do podjęcia tej drogi wspólnie, szczególnie zwracam się do tych siedmiu podmiotów: rodzin, parafii i diecezji, szkół i uczelni, firm i przedsiębiorstw rolnych, organizacji, grup i ruchów oraz instytutów zakonnych. Pracujmy razem. Tylko w ten sposób będziemy mogli stworzyć przyszłość, której pragniemy: świat bardziej włączający, braterski, pokojowy i zrównoważony.“

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że otwiera się przed nami horyzont nadziei. Wszyscy możemy współpracować, każdy ze swoją kulturą i doświadczeniem, każdy ze swoimi inicjatywami i zdolnościami, aby nasza matka ziemia powróciła do swojego pierwotnego piękna i stworzenie ponownie zaczęło świecić blaskiem zamierzonym przez Boga.
 

25 maja 2021, 13:51