Szukaj

Papież z rektorem Uniwersytetu Laterańskiego, prof. Vincenzo Buonomo Papież z rektorem Uniwersytetu Laterańskiego, prof. Vincenzo Buonomo  (Vatican Media)

Uniwersytet Papieża w Rzymie kończy 250 lat

Papieski Uniwersytet Laterański, który Jan Paweł II w historycznym przemówieniu w 1980 roku nazwał „Uniwersytetem Papieża” kończy 250 lat. Uczelnia powstała w 1773 r. z inicjatywy papieża Klemensa XIV, po połączeniu ówczesnego Seminarium Rzymskiego ze Szkołą Teologiczną Kolegium Rzymskiego. Prof. Vincenzo Buonomo, rektor Lateranum, podkreślił, że w ciągu 250 lat udało się osiągnąć ważne cele w edukacji i badaniach, a pokój i ochrona wspólnego domu – to perspektywa na przyszłość.

Vatican News

Wczoraj w Wielkiej Auli wypełnionej studentami z całego świata i profesorami z różnych wydziałów, odbyło się spotkanie w obecności kard. Mario Grecha, sekretarza generalnego Synodu Biskupów. W wykładzie inauguracyjnym nawiązał on do Soboru Watykańskiego II – który 11 października będzie obchodził 60. rocznicę otwarcia – oraz do synodalności. „Prawidłowa recepcja eklezjologii soborowej – mówił – uruchamia tak owocne procesy, że otwierają się scenariusze, jakich nawet Sobór sobie nie wyobrażał, a w objawia się w nich działanie Ducha prowadzącego Kościół”. Kard. Grech wezwał też „Kościół do dalszego przeżywania procesu synodalnego w logice słuchania Boga i innych, Ducha w innych”. Od 2018 roku Uniwersytet Laterański, po raz pierwszy w historii ma świeckiego rektora, prof. Vincenzo Buonomo. On to rozmowie z Radiem Watykańskim podsumował dotychczasową działalność uczelni oraz przedstawił plany na przyszłość.

Prof. Buonomo: formować do pokoju i troski o wspólny dom

„Cele uniwersytetu obejmowały kształcenie oraz badania naukowe, które są potrzebne, aby wychować osoby zdolne wnieść ważny wkład w życie Kościoła i społeczeństwa. W przyszłości należy kontynuować rozpoczęte dzieło, ale także, co ważne, badać znaki czasu, aby zrozumieć, jak Kościół powinien odpowiedzieć na współczesne wyzwania oraz jakie są oczekiwania samego społeczeństwa, najważniejsze problemy i pytania, które się rodzą. Uniwersytet Laterański powinien w tym uczestniczyć oraz przynosić odpowiedzi – zaznaczył prof. Buonomo. – Uruchomiliśmy ponadto dwa nowe cykle studiów pozwalające uczelni na dalsze poszerzenie oferty formacyjnej: chodzi z jednej strony o pokój, nie tyle rozumiany jako idea, tylko bardziej o sposoby wprowadzania pokoju i kształcenie prawdziwych budowniczych pokoju. Z drugiej strony chcemy formować osoby odpowiedzialne za wspólny dom, dostarczając im nie tylko narzędzi technicznych, ale także filozoficznych czy teologicznych przydatnych w tej złożonej, ale i ekscytującej misji.“

06 października 2022, 14:33