Szukaj

Franciszek: nawet ten, kto upadł bardzo nisko może uchwycić się ręki Boga

O Bożej sprawiedliwości, którą Jezus przyszedł przynieść na świat mówił Papież w rozważaniu na Anioł Pański. Wskazał, że polega ona nie na rozdzielaniu kar i nagan, ale na uwalnianiu człowieka z sideł zła i zbawieniu grzeszników. Franciszek przypomniał słowa Benedykta XVI o tym, że nawet ten, kto upadł bardzo nisko może uchwycić się ręki Boga i wyjść z ciemności.

Beata Zajączkowska – Watykan

W rozważaniu Ojciec Święty wyszedł od dzisiejszego święta Chrztu Pańskiego, w które Ewangelia pokazuje, że po okresie życia ukrytego w Nazarecie Jezus po raz pierwszy pojawia się publicznie, by z rąk Jana przyjąć chrzest, przez który ówcześni ludzie wyrażali skruchę i zobowiązywali się do nawrócenia. Franciszek zauważył, że widok Jezusa mieszającego się z grzesznikami może budzić pytanie o to, dlaczego bezgrzeszny Syn Boży, dokonał takiego wyboru? Wskazał, że odpowiedź znajdujemy w słowach Jezusa skierowanych do Jana: „Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”.

Papież podkreślił, że przez chrzest Jezus objawia nam sprawiedliwość Bożą, którą przyszedł przynieść na świat. Wskazał, że jest to o wiele więcej niż ludzkie pojęcie sprawiedliwości bazujące na karze za zło i konieczności jego wynagrodzenia. „Sprawiedliwość Boża jest o wiele większa: jej celem nie jest potępienie winnego, ale jego zbawienie i odrodzenie, uczynienie go sprawiedliwym” – mówił Ojciec Święty.

Jezus przyszedł, aby nas uratować, a nie pogrążyć

„Jest to sprawiedliwość, która wypływa z miłości, z tego wnętrza współczucia i miłosierdzia, które jest samym sercem Boga, Ojca, który wzrusza się, gdy jesteśmy uciskani przez zło i upadamy pod ciężarem grzechu i słabości. Sprawiedliwość Boża nie chce więc rozdzielać kar i nagan, ale - jak stwierdza Apostoł Paweł - polega na tym, że czyni nas, swoje dzieci, sprawiedliwymi, uwalniając z sideł zła, uzdrawiając, podnosząc – mówił Ojciec Święty w rozważaniu na Anioł Pański. - I tak rozumiemy, że nad brzegiem Jordanu Jezus objawia nam sens swojej misji: przyszedł, aby wypełnić Bożą sprawiedliwość, która polega na zbawieniu grzeszników; przyszedł, aby wziąć na swoje barki grzech świata i zstąpić do wód otchłani, do wód śmierci, aby nas uratować, a nie pogrążyć. Pokazuje nam, że prawdziwa sprawiedliwość Boga to miłosierdzie, które zbawia, miłość, która dzieli naszą ludzką kondycję, staje się bliska, solidarną z naszym cierpieniem, wchodząc w nasze ciemności, aby przynieść światło.“

Franciszek przypomniał słowa Benedykta XVI o tym, że „Bóg postanowił nas zbawić i zstąpił na dno otchłani śmierci, aby każdy człowiek, również ten, który upadł tak nisko, że już nie widzi nieba, mógł znaleźć Bożą rękę i uchwyciwszy się jej, wyjść z ciemności, by znów zobaczyć światłość, dla której został stworzony”.  Wskazał, że także uczniowie Jezusa są wezwani do wypełniania sprawiedliwości miłosierdzia właśnie w ten sposób, w naszych relacjach z innymi, w Kościele i w społeczeństwie: nie z surowością tych, którzy osądzają i potępiają, dzieląc ludzi na dobrych i złych, lecz z miłosierdziem tych, którzy przyjmują, podzielając rany i słabości naszych sióstr i braci, aby ich podnieść.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

08 stycznia 2023, 12:10

Anioł Pański to modlitwa odmawiana na pamiątkę Tajemnicy Wcielenia trzy razy dziennie: o 6 rano, w południe i wieczorem około 18, w momencie, w którym biją dzwony. Nazwa Anioł Pański pochodzi od pierwszego wersetu modlitwy – Angelus Domini nuntiavit Mariae. Składają się na nią trzy krótkie teksty nawiązujące do Wcielenia Jezusa Chrystusa i modlitwa Zdrowaś Maryjo, odmawiana trzykrotnie. Anioł Pański ta jest odmawiany przez Papieża na Placu św. Piotra w południe w każdą niedzielę i w uroczystości liturgiczne. Przed odmówieniem modlitwy Papież wygłasza także krótkie przemówienie odwołujące się do Ewangelii z danego dnia. Później następują pozdrowienia pielgrzymów.

Od Wielkanocy do Zesłania Ducha Świętego zamiast Anioła Pańskiego odmawiana jest modlitwa Regina Coeli, która upamiętnia Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Kończy ją trzykrotne Chwała Ojcu.

Ostatnie modlitwy Anioł Pański / Regina Coeli

Czytaj wszystko >