Szukaj

Papież na Anioł Pański: dostrzegajmy dobro i pomagajmy mu wzrastać

Dobro i zło wzrastają w świecie razem – mówił Papież na Anioł Pański komentując ewangeliczną przypowieść o pszenicy - sianej przez Boga i chwaście – zasiewanym przez złego ducha. Ojciec Święty podkreślił, że w praktyce widzimy to w codziennych wiadomościach, w społeczeństwie, a także w rodzinie i Kościele. Franciszek przestrzegł przed pokusą tworzenia świata doskonałego. Zachęcił jednak do dostrzegania dobra w świecie i naszym życiu oraz do pomagania mu wzrastać.

Beata Zajączkowska – Watykan

Papież podkreślił, że polem, które możemy i musimy oczyścić jest nasze serce. „Także i tam jest pszenica i kąkol, i to właśnie stamtąd obie te rośliny rozprzestrzeniają się na wielkie pole świata” – mówił Ojciec Święty.

Papież – rachunek sumienia pokazuje co dzieje się w sercu

„Nasze serce jest bowiem polem wolności: nie jest sterylnym laboratorium, ale przestrzenią otwartą, a zatem wrażliwą. Aby uprawiać, jak należy, trzeba z jednej strony nieustannie dbać o delikatne pędy dobra, a z drugiej zlokalizować i wypleniać chwasty – mówił Papież. – Spójrzmy więc w głąb siebie i sprawdźmy, co się dzieje, co dobrego i złego w nas rośnie. Jest na to piękna metoda: to rachunek sumienia, który służy właśnie temu, by zobaczyć co dzisiaj wydarzyło się w moim życiu, co uderzyło moje serce i jaką decyzję podjąłem. To pomaga zweryfikować w Bożym świetle, gdzie są chwasty a gdzie dobre ziarno.“

Franciszek podkreślił, że obszarem, z którego musimy wyplewić chwasty jest pole bliźniego. „Są to osoby, z którymi obcujemy na co dzień i które często osądzamy. Jakże łatwo rozpoznajemy ich chwast! A jakże trudno natomiast dostrzegamy dobrą pszenicę, która rośnie!” – mówił Papież.

Papież – szukajmy we wszystkim dzieła Bożego

„Pamiętajmy jednak, że jeśli chcemy uprawiać pola życia, ważne jest, aby szukać przede wszystkim dzieła Bożego: nauczyć się dostrzegać w innych, w świecie i w nas samych piękno tego, co zasiał Pan, pszenicę cmokniętą słońcem ze złotymi kłosami – mówił Franciszek. – Prośmy o łaskę umiejętności dostrzegania tego w nas samych, ale także w innych, poczynając od tych, którzy są nam bliscy. Nie jest to spojrzenie naiwne, lecz pełne wiary bowiem Bóg, gospodarz wielkiego pola świata, zawsze chce widzieć dobro i sprawiać, żeby wzrastało aż po uczynienie ze żniw święta! Niech Dziewica Maryja pomoże nam cierpliwie uprawiać to, co Pan zasiewa na polach życia.“

23 lipca 2023, 12:11

Anioł Pański to modlitwa odmawiana na pamiątkę Tajemnicy Wcielenia trzy razy dziennie: o 6 rano, w południe i wieczorem około 18, w momencie, w którym biją dzwony. Nazwa Anioł Pański pochodzi od pierwszego wersetu modlitwy – Angelus Domini nuntiavit Mariae. Składają się na nią trzy krótkie teksty nawiązujące do Wcielenia Jezusa Chrystusa i modlitwa Zdrowaś Maryjo, odmawiana trzykrotnie. Anioł Pański ta jest odmawiany przez Papieża na Placu św. Piotra w południe w każdą niedzielę i w uroczystości liturgiczne. Przed odmówieniem modlitwy Papież wygłasza także krótkie przemówienie odwołujące się do Ewangelii z danego dnia. Później następują pozdrowienia pielgrzymów.

Od Wielkanocy do Zesłania Ducha Świętego zamiast Anioła Pańskiego odmawiana jest modlitwa Regina Coeli, która upamiętnia Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Kończy ją trzykrotne Chwała Ojcu.

Ostatnie modlitwy Anioł Pański / Regina Coeli

Czytaj wszystko >