Szukaj

Papież na Anioł Pański: niestrudzenie siejmy dobro i wiarę

Ojciec Święty zachęcił do pamiętania o ludziach, którzy zasiali ziarno Słowa Bożego w naszym życiu, co sprawiło, że z czasem mogło ono wykiełkować. Franciszek mówił o tym w rozważaniu na Anioł Pański komentując przypowieść o siewcy, który niestrudzenie i szczodrze zasiewa choć wie, że kamienie naszej niestałości i ciernie naszych wad mogą przytłumić Słowo. – Chrystus jednak zawsze ma nadzieję, że przyniesiemy owoc obfity – podkreślił Papież.

Beata Zajączkowska – Watykan

Nawiązując do symbolu ziarna wrzucanego w glebę Franciszek podkreślił, że jest ono małe, ledwo widoczne, ale wydaje rośliny przynoszące owoce. „Takie jest Słowo Boże. Pomyślmy o Ewangelii, małej księdze, prostej i dostępnej dla wszystkich, rodzącej nowe życie w tych, którzy ją przyjmują” – mówił Franciszek podkreślając, że jesteśmy powołani do tego, by niestrudzenie zasiewać.

Papież – dobre nasienie trwa i zapuści korzenie

„Rodzice zasiewają dobro i wiarę w swoich dzieciach i są powołani, aby to czynić nie zniechęcając się, jeśli czasami zdają się one nie rozumieć lub nie doceniać ich nauk, lub jeśli mentalność świata «działa przeciwko nim» - mówił Papież. – Dobre nasienie trwa, to właśnie się liczy i zapuści korzenie w odpowiednim czasie. Jeśli jednak, ulegając nieufności, zrezygnują z siewu i pozostawią swoje dzieci na łasce mody i telefonów komórkowych, nie poświęcając im czasu, nie wychowując ich, wówczas żyzna gleba zapełni się chwastami. Rodzice nie męczcie się nigdy zasiewaniem w waszych dzieciach.“

Franciszek wskazał, że młodzi ludzie mogą siać Ewangelię w swoim życiu poprzez modlitwę. „jest to małe ziarenko, którego nie widać, lecz poprzez które powierzamy Jezusowi wszystko, czym żyjemy, aby On mógł sprawić, że dojrzeje” – mówił Papież. Dodał, że czas poświęcony najbardziej potrzebującym może wydawać się stracony, lecz w rzeczywistości jest to czas święty, natomiast pozorne zadowolenie z konsumpcjonizmu i hedonizmu pozostawia nas z pustymi rękami.

Papież – pamiętajmy o ludziach, którzy zasiali Słowo w naszym życiu

„Inny przykład: siewcy Ewangelii, liczni dobrzy kapłani, zakonnicy i świecy zaangażowani w przepowiadanie, którzy żyją i głoszą Słowo Boże, często bez natychmiastowego sukcesu. Nigdy nie zapominajmy, kiedy głosimy Słowo, że nawet tam, gdzie wydaje się, iż nic się nie dzieje, w rzeczywistości działa Duch Święty, a królestwo Boże już wzrasta, poprzez nasze wysiłki i niezależnie od nich. Zatem idźmy naprzód z radością! Pamiętajmy o ludziach, którzy zasiali ziarno Słowa Bożego w naszym życiu: mogło ono wykiełkować wiele lat po tym, jak spotkaliśmy się z ich wzorcami, ale stało się to dzięki nim!“

16 lipca 2023, 12:07

Anioł Pański to modlitwa odmawiana na pamiątkę Tajemnicy Wcielenia trzy razy dziennie: o 6 rano, w południe i wieczorem około 18, w momencie, w którym biją dzwony. Nazwa Anioł Pański pochodzi od pierwszego wersetu modlitwy – Angelus Domini nuntiavit Mariae. Składają się na nią trzy krótkie teksty nawiązujące do Wcielenia Jezusa Chrystusa i modlitwa Zdrowaś Maryjo, odmawiana trzykrotnie. Anioł Pański ta jest odmawiany przez Papieża na Placu św. Piotra w południe w każdą niedzielę i w uroczystości liturgiczne. Przed odmówieniem modlitwy Papież wygłasza także krótkie przemówienie odwołujące się do Ewangelii z danego dnia. Później następują pozdrowienia pielgrzymów.

Od Wielkanocy do Zesłania Ducha Świętego zamiast Anioła Pańskiego odmawiana jest modlitwa Regina Coeli, która upamiętnia Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Kończy ją trzykrotne Chwała Ojcu.

Ostatnie modlitwy Anioł Pański / Regina Coeli

Czytaj wszystko >