Szukaj

Ziarna Słowa – Byście się wzajemnie miłowali

Prezentujemy dziś fragment homilii Jana Pawła II wygłoszonej na krakowskich błoniach podczas Mszy beatyfikacyjnej: abp Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego, o. Jana Beyzyma SJ, Jana Balickiego i s. Sancji Janiny Szymkowiak. Ojciec Święty przypomniał wezwanie Jezusa do wzajemnej miłości na wzór miłości Boga. Zaznaczył także, że pełnia tej miłości objawiła się w ofierze krzyża. „Nikt bowiem «nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich» (J 15, 13). Taka jest miara miłosiernej miłości! Taka jest miara miłosierdzia Boga! Kiedy uświadamiamy sobie tę prawdę, zdajemy sobie sprawę, że Chrystusowe wezwanie do miłości wzajemnej na wzór Jego miłości, wyznacza nam wszystkim tę samą miarę. Doznajemy niejako przynaglenia, abyśmy korzystając z daru miłosiernej miłości Boga, sami z dnia na dzień oddawali życie, czyniąc miłosierdzie wobec braci. Uświadamiamy sobie, że Bóg, okazując nam miłosierdzie, oczekuje, że będziemy świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie” – mówił Jan Paweł II.

18 czerwca 2020