Szukaj

Ziarna Słowa – Tylko Serce Jezusa ma moc przemiany naszych serc

Prezentujemy dziś fragment homilii Jana Pawła II wygłoszonej na zakończenie II Ogólnopolskiego Synodu Plenarnego w katedrze św. Jana 11 czerwca 1999 r. w Warszawie. Papież przypomniał, że miłość Boża znalazła swój ludzki wyraz w przebitym włócznią setnika Sercu Zbawiciela. „«Bóg jest miłością» (1 J 4, 8). Chrześcijaństwo jest religią miłości. Podczas gdy inne systemy myślenia i postępowania chcą budować świat człowieka oparty na bogactwie, władzy, przemocy, wiedzy czy użyciu - Kościół głosi miłość. Najświętsze Serce Jezusa jest właśnie obrazem tej nieskończonej i miłosiernej miłości, jaką Ojciec niebieski rozlał w świecie przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Nowa ewangelizacja ma na celu doprowadzić ludzi do spotkania z tą miłością. Tylko miłość, którą objawia Serce Chrystusa, jest zdolna przemienić serce człowieka i otworzyć je na cały świat, by uczynić go bardziej ludzkim i Bożym” - mówił Jan Paweł II.

19 czerwca 2020