Szukaj

Ziarna Słowa – Człowiek jest drogą Kościoła

Prezentujemy dziś fragment homilii Jana Pawła II wygłoszonej podczas liturgii słowa 14 czerwca 1999 r. w Sosnowcu. Papież przypomniał o godności ludzkiej pracy, o tym, że ukazuje ona podobieństwo człowieka do Boga stwórcy. „Ta perspektywa współstwarzania nadaje ludzkim wysiłkom właściwy sens i właściwą godność. Potrzeba ducha ofiary, aby nie składać na ołtarzu dobrobytu własnego człowieczeństwa i szczęścia innych. Człowiek jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła, drogą jego codziennego życia i doświadczenia” - mówił Jan Paweł II.

15 czerwca 2020