Szukaj

Naród milenijny

Kard. Stefan Wyszyński odkrywał przed Polakami to, co chciały ukryć komunistyczne władze – chrześcijańskie korzenie polskiej kultury. Podkreślał, że dzieje naszych ziem świadczą o chrześcijaństwie. Państwo podnosiło się z gruzów wojennych, a Prymas odbudowywał katolicką tożsamość narodową Polaków. Szczytem jego pracy był milenijny program oparty na wspomnieniu chrztu dokonanego przez Mieszka I. Jego celem było przypomnienie dziejów ochrzczonego narodu i pokazanie, że „wszystko co Polskę stanowi” ma swoje korzenie w chrześcijaństwie.

„Widzimy jakie znaczenie mają dla nas dzieje. Kultura narodowa, zwłaszcza w czasach trudnych, wkorzenia nas w ziemię polską, jak te rosnące dęby. W ten sposób sprawia, że naród nie jest miotany na prawo i na lewo wichrami wojennymi, nie może być przepychany od jednej granicy do drugiej. Często o nas mówili nasi sąsiedzi z Zachodu, że jesteśmy sezonowym państwem. Można by tak niekiedy pomyśleć, ale my jesteśmy milenijnym narodem, który wrósł w tę ziemię daną naszym praojcom. Pilnujemy jej, chcemy dla niej pracować, chcemy żyć mową ojczystą! Dla nas po Bogu największa miłość to jest Polska!” – mówił Prymas Tysiąclecia. 

11 września 2021