Szukaj

Współdziałanie z łaską

Spotkanie z Bogiem wydobywa człowieka z chaosu skupienia na sobie – uważał kard. Stefan Wyszyński. Dlatego apelował o wytrwałą modlitwę i zawierzenie się Bogurodzicy, a także o współdziałanie z Bożą łaską.

„Tym, co nam służą, też trzeba pomagać. I nawet, gdy Matka Boża nam służy, trzeba Jej pomóc. Nawet sam Bóg, wszechmocny i potężny, który nie potrzebuje niczyjej pomocy, też czeka na to, byśmy z Nim współdziałali. Gdy obficie obdarza nas łaskami, darami nadprzyrodzonymi i przyrodzonymi, słuszną jest rzeczą byśmy wychodzili na spotkanie tych darów, byśmy współdziałali z łaską, byśmy służyli, pomagali, ażeby łaska Jego obfitowała w nas” – mówił Prymas Tysiąclecia.

09 września 2021