Szukaj

52. Dzień Ziemi: Papież wydobył ekologię z niszy 52. Dzień Ziemi: Papież wydobył ekologię z niszy  (ANSA)

52. Dzień Ziemi: Papież wydobył ekologię z niszy

22 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Ziemi. Temat obchodów w tym roku brzmi: „Inwestowanie w naszą planetę”. Jednym z jego celów jest wskazanie rozwiązań służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu i zachęcenie wszystkich – rządów, obywateli i przedsiębiorstw – do podjęcia działań.

Vatican News

Dzień Ziemi jest obchodzony od 1970 roku przy wsparciu ONZ. W wydarzeniach promujących świadomość ekologiczną co roku uczestniczą miliony ludzi na wszystkich kontynentach. W 193 krajach członkowskich ONZ jest ponad 75 tys. partnerów, którzy włączają się w obchody.

Troska o Nasz Wspólny Dom jest także obecna w nauczaniu Kościoła. Ekologia integralna to jeden z głównych wątków pontyfikatu Papieża Franciszka, której poświęcił swoją drugą encyklikę, Laudato si’. „Jesteśmy wezwani do ponownego odkrycia poczucia świętego szacunku dla ziemi, ponieważ jest ona nie tylko naszym domem, ale także domem Boga” – mówił Ojciec Święty podczas audiencji generalnej 22 kwietnia 2020 r.

We Włoszech z okazji Dnia Ziemi organizowana jest trzecia edycja akcji #OnePeopleOnePlanet. Pomysłodawcami są dwie organizacje, Earth Day Italy i Ruch Focolari, które dały początek Wiosce dla Ziemi w Villa Borghese zainaugurowanej przez Franciszka w 2016 r. po porozumieniu klimatycznym w Paryżu. W programie znajduje się multimedialny maraton z treściami o wysokiej wartości kulturotwórczej. Będą na nim poruszane kwestie nauki, gospodarki, środowiska, klimatu, zarządzania, kultury, sportu, sztuki, tradycji oraz międzynarodowe powiązania działań związanych ze zdrowiem, zjawiskami klimatycznymi, czynnikami społecznymi, ekonomicznymi i środowiskowymi. Odbędą się także spotkania z artystami, naukowcami i aktorami z całego świata.
Jak mówi Pierluigi Sassi, organizator Dnia Ziemi we Włoszech, dotychczasowe starania, by ludzkość uwrażliwiła się na kwestię środowiska, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Choć encyklika Laudato si’ w Italii była bestsellerem, a na świecie jest jednym z najczęściej czytanych dokumentów papieskich, jej główne postulaty w