Szukaj

Potrzebna zbiorowa odpowiedź na zmiany klimatyczne Potrzebna zbiorowa odpowiedź na zmiany klimatyczne 

Kard. Parolin: potrzebna zbiorowa odpowiedź na zmiany klimatyczne

„Istnieje potrzeba opracowania globalnej i wspólnej długoterminowej strategii opartej na konkretnych zobowiązaniach, zdolnej do zdefiniowania i promowania nowego modelu rozwoju oraz połączenia walki ze zmianami klimatycznymi wraz z walką z ubóstwem” – to wezwanie watykański sekretarz stanu skierował w przesłaniu do uczestników „Szczytu dotyczącego adaptacji do zmian klimatycznych”. Kard. Pietro Parolin zwrócił uwagę, że dane naukowe wskazują na pilną potrzebę podjęcia szybkich działań w kontekście etyki, równości oraz sprawiedliwości społecznej. Redukcja emisji gazów cieplarnianych to problem nie tylko z dziedziny technologii, ale to także kwestia wzorców konsumpcji, edukacji oraz stylu życia. Stanowi to także imperatyw moralny i humanitarny, zwłaszcza, że największe negatywne konsekwencje zmian klimatycznych często dotykają najbardziej wrażliwych: ubogich i przyszłe pokolenia.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Kard. Parolin zaznaczył, że to osoby ubogie są w najmniejszym stopniu odpowiedzialne za globalne ocieplenie, choć są najbardziej narażone na jego skutki, ponieważ mają najmniejsze możliwości adaptacyjne i często żyją na obszarach geograficznych, które są szczególnie zagrożone. Watykański sekretarz stanu przypomniał także słowa Papieża Franciszka wypowiedziane na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ we wrześniu ubiegłego roku, że ludzkość stoi dzisiaj przed wyborem między dwiema możliwymi drogami. Jedna prowadzi do podjęcia wspólnych działań jako wyrazu odnowionego poczucia globalnej współodpowiedzialności, solidarności opartej na sprawiedliwości oraz osiągnięcia pokoju i jedności w rodzinie ludzkiej. Druga droga naznaczona jest samowystarczalnością, nacjonalizmem, protekcjonizmem, indywidualizmem oraz izolacją. Pójście tą drogą spowodowałoby szkodliwe straty dla całej światowej społeczności.

Kard. Parolin – reakcja na zmiany klimatu szansą na poprawę warunków życia

„Działania łagodzące i adaptacyjne wymagają silniejszej współpracy międzynarodowej zaangażowanej w zrównoważony rozwój niskoemisyjny, a także inwestowania we wzmacnianie technologii i odporności oraz przekazywania ich na sprawiedliwych warunkach, zwłaszcza krajom najbardziej narażonym. Uczyńmy, aby reakcja na zmiany klimatu stała się szansą na poprawę ogólnych warunków życia, zdrowia, transportu, energii i bezpieczeństwa, a także na stworzenie nowych możliwości zatrudnienia – podkreślił kard. Parolin. – Zadanie to jest trudne i złożone, ale wiemy, że dysponujemy wolnością, inteligencją i zdolnością do przewodzenia oraz kierowania technologią, a także oddania jej w służbę innego rodzaju postępu: takiego, który jest bardziej ludzki, społeczny i integralny. Powinniśmy również pokazać, że mamy wolę polityczną i motywację, aby rozwijać to przyszłościowe przedsięwzięcie.“

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

26 stycznia 2021, 12:51