Szukaj

Watykan zaprezentował Platformę Działania Laudato si' Watykan zaprezentował Platformę Działania Laudato si' 

Watykan zaprezentował Platformę Działania Laudato si'

W związku z zakończeniem specjalnego roku ogłoszonego przez Papieża Franciszka z okazji piątej rocznicy opublikowania jego encykliki społecznej, w Watykanie zaprezentowano dziś Platformę Działania Laudato si'. To międzynarodowa koalicja organizacji katolickich oraz ludzi dobrej woli, której celem jest praktyczna realizacja wizji ekologii integralnej zawartej w encyklice. Transformacja społeczna ma się dokonać w ciągu najbliższych siedmiu lat dzięki oddolnym inicjatywom zainspirowanym przez Platformę.

Łukasz Sośniak SJ – Watykan

Liczba siedem jest nieprzypadkowa. Została zaczerpnięta z biblijnego motywu Jubileuszu. Jak zapowiedział o. Joshtrom Isaac Kureethadam, koordynator Sekcji „Ekologia i Stworzenie” w Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, „pierwszy rok poświęcony będzie trzem podstawowym zadaniom: budowaniu społeczności, dzieleniu się zasobami i opracowywaniu planów działania na rzecz realizacji siedmiu celów Laudato si'. Następnie nastąpi pięć lat konkretnych prac, a ostatni rok będzie rokiem szabatowym, czasem dziękczynienia Bogu”.

Wszyscy jesteśmy od siebie zależni, los planety jest w naszych rękach

„Platforma Działania Laudato si' to droga do realizacji wizji ekologii integralnej zawartej w encyklice społecznej Franciszka. Ojciec Święty podkreślił w niej, że wszyscy na naszej planecie jesteśmy współzależni i każdy z nas jest potrzebny, aby naprawić szkody spowodowane przez negatywne działania człowieka wobec stworzenia. Ekologia integralna wymaga więc jedności i współodpowiedzialności, połączenia sił w trosce o nasz wspólny dom – powiedział o. Joshtrom Isaac Kureethadam. – Platforma opiera się na siedmiu kluczowych sektorach, które mogą pomóc w tej integracji, są to: rodziny, parafie i diecezje, szkoły i uniwersytety, szpitale i ośrodki zdrowia, przedsiębiorstwa i pracownicy, grupy, ruchy, organizacje oraz zakony. Każdy z tych sektorów będzie moderował inny ruch katolicki. Platforma ma również siedem celów, są nimi: odpowiedź na wołanie Ziemi, odpowiedź na wołanie ubogich, ekonomia ekologiczna, przyjęcie prostego stylu życia, edukacja ekologiczna, duchowość ekologiczna oraz zaangażowanie w te działania nas wszystkich razem.“

Współpraca osób, grup i stowarzyszeń ma wywołać efekt synergii i zainicjować oddolny ruch społeczny, który – zdaniem przedstawicieli Dykasterii – ma szansę doprowadzić do radykalnej zmiany, koniecznej ze względu na naglący charakter kryzysu ekologicznego. Twórcy Platformy liczą na jej wykładniczy rozwój, poprzez ciągłe dołączanie do inicjatywy nowych organizacji i osób. „W ten sposób chcemy stworzyć masę krytyczną niezbędną do transformacji. Socjologowie mówią nam, że początkowa masa krytyczna potrzebna do rozpoczęcia takiej przemiany, to zaledwie 3,5 proc. społeczeństwa” – powiedział o. Joshtrom Isaac Kureethadam.

Jak zaznaczył kard. Peter Turkson, prefekt Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, Platforma Działań Laudato si' powstała, aby cenne wskazania papieskiej encykliki społecznej nie pozostały jedynie w sferze koncepcji. „Musimy pomyśleć o świecie, który pozostawiamy przyszłym pokoleniom. Pandemia skłoniła nas do refleksji, ale krzyk ziemi i ubogich jest coraz bardziej przejmujący, a wieści płynące z badań naukowych alarmujące: niszczymy naszą przyszłość. Nasz świat jest w coraz większym niebezpieczeństwie, nie mamy więc już czasu na odkładanie działań” – powiedział purpurat podczas prezentacji nowej inicjatywy w watykańskim biurze prasowym.

Więcej informacji na temat Platformy Działań Laudato si' można znaleźć na przygotowanej specjalnie w tym celu stronie internetowej. Polska wersja dostępna jest pod adresem: platformadzialanlaudatosi.org

25 maja 2021, 13:50