Szukaj

Synod Synod 

Ekumeniczne czuwanie przed synodem, „to znak pokory”

Na placu św. Piotra trwa przedsynodalna modlitwa. Jest to ekumeniczne czuwanie zorganizowane pod hasłem „Together” przez Wspólnotę z Taizé, watykańskie dykasterie i rzymską diecezję. Uczestniczą w nim przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich, w tym prawosławny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej oraz zwierzchnik Wspólnoty Anglikańskiej abp Justin Welby. Zaproszenie nas do modlitwy za synod jest świadectwem waszej pokory – mówi były sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów.

Radio Watykańskie

Czuwanie jest podzielone na kilka etapów. Od godz. 16.20 jest ono transmitowane przez watykańskie media, z tłumaczeniem na 8 języków, w tym również na język polski. Transmisja w naszym języku jest dostępna w web radiu papieskiej rozgłośni, na polskiej stronie portalu VaticanNews, oraz na YouTube, na polskim kanale VaticanNews.

 Od godz. 18 w czuwaniu uczestniczy Papież Franciszek. Towarzyszy mu trzech patriarchów prawosławnych, trzech przedstawicieli starożytnych Kościołów wschodnich, zwierzchnik wspólnoty anglikańskiej, sekretarz generalna Światowej Federacji Luterańskiej, zwierzchnik Kościołów starokatolickich, a także trzech przedstawicieli wspólnot ewangeliczno-zielonoświątkowych.

 Wśród ekumenicznych delegatów jest też obecny prawosławny kapłan z Rumunii ks. Ioan Sauca, były sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów. Rozmawiając z Radiem Watykańskim, podkreśla, że chrześcijanie innych wyznań z wielkim uznaniem podchodzą do faktu, że Franciszek postanowił poprzedzić Synod o synodalności tym ekumenicznym czuwaniem.

Ks. Sauca: Jako prawosławny jestem poruszony postawą Papieża

„To, że biskupi katoliccy potrzebują obecności innych przywódców chrześcijańskich, jest oznaką pokory i niezwykłej skromności. Fakt, że największy Kościół pod względem liczby wiernych potrzebuje obecności innych chrześcijan, głęboko mnie porusza. Wszystkie wysiłki na rzecz promowania jedności chrześcijan zaczynają się od modlitwy, która daje nam energię, by iść dalej. Ale to nie jedyny sposób: konkretne wspólne działanie jest równie ważne dla uobecniania Boga w dzisiejszym świecie. Modlić się i działać oznacza iść razem w oparciu o nasze chrześcijańskie wartości. (…) Jako prawosławny jestem poruszony słowami Papieża o synodalności. Rzeczywiście, nie ma Kościoła bez synodalności. Kościół prawosławny ustanowił tę szeroko dyskutowaną relację między prymatem a synodalnością. Przez cały swój pontyfikat Franciszek nalegał na ten paradygmat wspólnego kroczenia. Inne wyznania chrześcijańskie poszły w jego ślady. Światowa Rada Kościołów też przyjęła paradygmat pielgrzymowania, kroczenia razem, nawet jeśli nie zgadzamy się we wszystkim. Jest to bardzo ważne, ponieważ na początku chrześcijanie, jeśli przeczytamy dziewiąty rozdział Dziejów Apostolskich, nie byli nazywani chrześcijanami, ale ludźmi drogi Pana. Oznacza to tych, którzy chodzą razem drogą Pańską.“

30 września 2023, 16:06