Išči

Pravna pojasnila

PRAVNA POJASNILA

Tajništvo za komunikacijo (v nadaljnjem besedilu: SPC) je dikasterij rimske kurije ustanovljen 27. junija 2015 z apostolskim pismom Motu proprio »Aktualni komunikativni kontekst«. Ta dikasterij je na čelu komunikacijskega sistema Apostolskega sedeža.

Naloga SPC je razviti nov enoten, integriran in multimedijski komunikacijski sistem v službi evangelizacijskega poslanstva Cerkve, ki bo sposoben ovrednotiti, koliko se je to v zgodovini razvilo znotraj dosedanje ureditve komuniciranja Apostolskega sedeža.

PRAVILA IN POGOJI UPORABE

Dostop, pregled in uporaba strani tega portala (v nadaljevanju: Portal), prav tako tudi uporaba v njem ponujenih storitev, vključuje s strani uporabnika (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) sprejem sledečih »Pravil in pogojev uporabe«.

SPC si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila in kadarkoli po lastni presoji uvede spremembe in / ali posodobitve vsebine spletne strani in sedanjih »Pravil in pogojev uporabe«, tako da o tem obvesti uporabnika z objavo na samem portalu. Dostop, ki sledi spremembi in / ali posodabljanju »Pravil in pogojev uporabe«, vključuje njihovo popolno sprejetje s strani uporabnika.

Pravice intelektualne lastnine

Vsebina te spletne strani, kot so naprimer, seznam ni izčrpen: slike, zvoki, video posnetki, glasba, besedila, fotografije, grafike, datoteke, blagovne znamke, logotipi, novice, programska oprema in kateri koli drug material, in / ali podatki v kakršni koli obliki (v nadaljevanju: »vsebina ») je izključna lastnina SPC, ali pa z njo razpolaga, in je zaščitena z avtorskimi pravicami, zato v nobenem primeru ne more biti v celoti ali delno, v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, uporabljena, spremenjena, kopirana, distribuirana, objavljena, prenašana, prenesena, razmnožena ali kako drugače na voljo brez vnaprejšnjega pisnega soglasja istega SPC, v to je vključena prodaja, sub-licenca, ustvarjanje iz tega izhajajočih del ali izkoriščanje na kakršenkoli način, četudi brezplačno.

Portal lahko vsebujejo tudi slike, dokumente, izdelke, logotipe in blagovne znamke tretjih oseb, ki so izrecno pooblastile SPC glede objave njihovih del na portalu, tudi zaščitenih z avtorskimi pravicami.

Reprodukcija znamke in / ali logotipa SPC je izrecno prepovedana.

Imena »Tajništva za komunikacije« ni mogoče uporabiti kot spletni naslov drugih spletnih strani ali kot del takih naslovov.

Omejitve odgovornosti

Vsebina tega portala je zagotovljena v dobri veri in SPC skrbi, da takšna vsebina ustreza zahtevam zanesljivosti, pravilnosti in popolnosti. Vendar so možne napake, nepravilnosti in opustitve, zato SPC prevzema vsakršno odgovornost glede tega, da bo takoj popravila vsakršno napako, ki ji bo nakazana.

SPC ne prevzema nikakršne odgovornosti glede svoje vsebine, če jo uporabljajo tretje osebe.

V nobenem primeru pa ne bo SPC odgovorna za morebitne viruse ali kontaminacije, ki izhajajo iz dostopa do portala in / ali navigacije na njem, na katere bi lahko uporabnik naletel.

SPC ne prevzema odgovornosti za vsebino spletnih strani tretjih oseb, s katerimi je portal SPC aktiviral  hiperpovezave (v nadaljnjem besedilu: »povezava«) in njihovo uporabo le-teh s strani uporabnika. Povezave ne pomenijo odobritve povezanih spletnih mest, za katere glede kakovosti, vsebine in grafike SPC ne prevzema nobene odgovornosti. Uporabnik. ki se odloči ogledati si zgoraj omenjene spletne strani, to stori na lastno odgovornost s polno odgovornost za morebitno škodo povzročeno od virusov ali okužbe, ki izhajajo iz in / ali dostopanja na ta spletna mesta.

V vsakem primeru SPC ne more biti odgovoren za škodo in / ali izgubo in / ali škodo ali kaj podobnega, tako neposredno ali posredno, ker bi izhajali iz  uporabe portala in / ali vsebine ali ogleda in / ali uporabe vsebine z njimi povezanih spletnih strani, ki bi jih lahko utrpele tretje osebe.

Varstvo osebnih podatkov

SPC zagotavlja, da bo obravnavalo uporabnikove osebne podatke, do katerih je prišlo z uporabo svojih storitev (v nadaljevanju: storitve), ki so na voljo portalu, z največjo zaupnostjo in izključno za namene, ki izhajajo iz ponudbe storitve same. Morebitne tretje družbe, ki opravljajo storitve za spletno stran, s predhodno zagotovitvijo istega nivoja obravnavanja podatkov, kot jo zagotavlja SPC, bi lahko bile seznanjene z osebnimi podatki uporabnika.

Z uporabo zgoraj navedenih storitev bo uporabnik samodejno privolil v obdelavo svojih osebnih podatkov in, če se ne strinja, ne sme uporabljati storitev, ki so na voljo na portalu.

Veljavno pravo in pristojno sodišče

Tukaj navedena »Pravila in pogoje uporabe« urejajo zakoni, ki veljajo v Vatikanu, in za vsakršen morebitni spor, ki izhaja iz njihove razlage ali izvršitve, bo izključno v pristojnosti sodišča države mesta Vatikan.