Išči

Comece o paktu EU o migracijah in azilu: Oseba v središču

Komisija škofovskih konferenc Evropske unije (Comece) se je s priporočili in smernicami odzvala na predlog novega pakta o migracijah in azilu, ki ga je 23. septembra 2020 predlagala Evropska komisija v okviru splošnejše reforme pravil Evropske unije o migracijah in azilu. Evropski škofje se dotikajo vprašanj, povezanih s solidarnostjo, sodelovanjem in z državnimi mejami.

Andreja Červek - Vatikan

Delovna skupina Komisije škofovskih konferenc Evropske unije (Comece) pozitivno ocenjuje prizadevanje Evropske komisije, da se upošteva interese vseh držav članic ter se najde pot iz slepe ulice. Dodaja pa, da sedanje okoliščine zahtevajo nujen odziv, v kolikor je pandemija še povečala revščino, družbeno izključenost in stigmatizacijo oseb, ki migrirajo in iščejo zaščito. Treba je oblikovati trajnostni in humani sistem solidarnosti ter vlagati v skupno odgovornost, pri tem pa v središče postaviti človeško osebo, dostojanstvo in skupno dobro. Evropski škofje zastavljajo vprašanje, ali bo pakt zmožen odstraniti težko situacijo, ki jo je še dodatno poslabšal covid-19. Pakt bi namreč moral pospeševati kontekst, ki podpira sprejemanje, ter pravičen in enakopraven pristop k osebam v stiski. Človeško bratstvo je naj tisti kriterij, ki narekuje pot in usmerja v soudeleženost v stiskah drugih, poudarjajo člani Comece.

V ospredje postavljajo tri pomembna področja: načelo solidarnosti, vprašanje mednarodnega sodelovanja in pomembnost državnih mej. Izredno pomembno je določiti enakopraven in učinkovit mehanizem za solidarnost ter za porazdelitev odgovornosti med državami članicami EU, pri čemer morata v središču biti človeško dostojanstvo in skupno dobro. Predlog pakta na tem področju sproža različna vprašanja. Kot dodajajo pri Comece, je treba pospeševati družbeno okolje, ki je odprto za sprejemanje, zagotavlja podporne storitve in skrbnejše spremljanje. Bistven je tudi način, kako se predstavlja dogodke, ki mora preprečevati nasilje in nestrpnost do migrantov.

V zvezi z okrepitvijo sodelovanja med državami EU, Comece poudarja, da ga je treba vedno bolj pospeševati in uresničevati, kajti dialog z drugim pomeni priznati svojo lastno identiteto in kulturo. Škofje predlagajo vzpostavitev legalnih poti vstopanja v države, zagotavljanje dogovorov o ponovnem sprejmu in prostovoljni vrnitvi, zaščito družin in zaščito pred trgovino z ljudmi.

Četrtek, 17. december 2020, 11:56