Tìm kiếm

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Vatican News là gì?

Vatican News là cổng thông tin mới của Vatican, nơi đó bạn có thể tìm thấy những thông tin mới nhất về Đức Giáo hoàng Phanxicô, Tòa Thánh, Giáo hội toàn cầu và tin tức quốc tế. Vatican News cũng có trên các mạng thông tin xã hội phổ biến như: Facebook, Twitter, YouTube và Instagram.

Tôi có thể thông báo với ai những lỗi kỹ thuật trên mạng Vatican News?

Nếu bạn muốn thông báo về những lỗi kỹ thuật của cổng thông tin hay của “tờ thông tin” của Vatican News, xin gửi email đến các địa chỉ sau: tiengviet@vaticannews.va hay webmaster@vaticannews.va.

Tôi có thể sử dụng các tài liệu được đăng trên Vatican News không?

Để biết thông tin về các điều khoản và điều kiện sử dụng các tài liệu được đăng trên Vatican News, xin mời tham khảo trang thông tin nói về các ghi chú pháp lý.

Tôi có thể tìm các diễn văn chính thức của Đức Giáo Hoàng Phanxicô ở đâu?

Để đọc tất cả các bản văn chính thức và toàn bộ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, xin mời tham khảo trang chính thức của Vatican về Đức Thánh Cha.

Làm thế nào để biết về thời gian các hoạt động của Đức Giáo hoàng?

Để biết thông tin về các buổi lễ do Đức Giáo hoàng Phanxicô chủ sự, xin mời tham khảo trang web chính thức của Vatican về Lịch Cử hành Phụng vụ.

Làm thế nào để có được bản Phép lành của Đức Thánh Cha?

Để biết thông tin về các cách cần thiết để có được bản Phép lành của Đức Thánh Cha trên giấy da, xin tham khảo trang web của Sở Từ Thiện của Tòa Thánh.

Làm thế nào để có thể tham dự buổi tiếp kiến chung?

Các vé tham dự các buổi tiếp kiến chung được phân phát miễn phí. Để có thông tin về cách có các vé này, xin mời tham khảo trang web của Phủ Giáo hoàng.

Tôi có thể viết thư cho Đức Giáo hoàng Phanxicô theo địa chỉ nào?

Để viết thư cho Đức Giáo hoàng Phanxicô, bạn có thể viết “Đức Thánh Cha Phanxicô. Casa Santa Marta. 00120 Città del Vaticano”.

Tôi có thể đóng góp cho việc từ thiện của Đức Giáo hoàng bằng cách nào?

Việc từ thiện của Đức Giáo hoàng được ủy thác cho Hội “Đồng tiền thánh Phêrô”. Để trợ giúp nhiều nhu cầu  của Giáo hội hoàn vũ và các dự án liên đới vì người nghèo, bạn có thể tìm thấy các thông tin tại đây.

Tôi có thể tìm thấy thông tin về Viện Bảo tàng và Vườn Vatican ở đâu?

Để có thông tin về vé vào cửa, giữ chỗ, tham quan tự túc và tham quan có hướng dẫn, Vườn Vaticcan, Dinh thự Giáo hoàng ở Castel Gandolfo, xin mời bạn xem trang web nói về các viện bảo tàng Vatican.

Đền thờ Thánh Phêrô mở cửa vào những giờ nào?

Để có thông tin về giờ mở cửa và giờ lễ cũng như giờ giải tội trong các Đền thờ của Đức Giáo hoàng (các Đền thờ Thánh Phêrô, thánh Phaolô Ngoại thành, thánh Gioan Latêranô, Đức Bà cả) xin tham khảo trang web chính thức của Vatican.

Có thể mua các đồng tiền cắc và tem do Vatican phát hành ở đâu?

Để có thông tin về việc phát hành tiền cắc và tem Vatican, xin mời tham khảo trang web của Phủ Thống đốc thành Vatican, phần dành cho Văn phòng Tem thư và Tiền cắc.

Làm thế nào để có hình của Đức Giáo hoàng?

Để có hình về các hoạt động công khai của Đức Giáo hoàng Phanxicô, xin mời tham khảo trang web của Sở Hình ảnh của Truyền thông Vatican.

Trong Vatican có webcam không?

Có. Để xem thời gian thực tại một số địa điểm quan trọng nhất của Quốc gia thành Vatican, xin xem trang Webcam của Phủ Thống đốc thành Vatican.