Hledejte

Papež: Nová exhortace ponese název „Laudate Deum“

Název Františkovy příští apoštolské exhortace bude „Laudate Deum“, sdělil sám papež, když ve čtvrtek 21. září promlouval k rektorům latinskoamerických univerzit, s nimiž se zamýšlel nad různými tématy, jako je migrace, změna klimatu a exkluze.

Johan Pacheco – Vatican News

Papež František ve čtvrtek 21. září přijal na audienci v Klementinském sále Apoštolského paláce přibližně dvě stě účastníků setkání rektorů veřejných a soukromých univerzit Latinské ameriky a Karibiku, které se konalo ve dnech 20. a 21. září v Římě za účasti některých prefektů a sekretářů dikasterií Svatého stolce. Konferenci zorganizovaly Red de Universidades para el Cuidado de la Casa Común (Ruc) a Papežská komise pro latinskou ameriku (Pcal).

Svatý otec se při spontánním rozhovoru s rektory latinskoamerických univerzit zamýšlel nad různými otázkami, které jako vychovatelé vznášejí, včetně klimatických změn, migrace a kultury plýtvání, a vyzval je k tvořivosti při formaci mladých lidí, přičemž vycházel z dnešní reality a výzev. 

Ve své úvaze papež také oznámil název své příští apoštolské exhortace: Laudate Deum, která bude zveřejněna na svátek svatého Františka z Assisi, 4. října.

Setkání s papežem se zúčastnilo 216 rektorů veřejných i soukromých univerzit z celé Latinské Ameriky a Karibiku. Akce vzešla z návrhu, který Papežské komisi pro Latinskou Ameriku předložila organizace Ruc (Red de Universidades por el Cuidado de la Casa Común - Síť univerzit pro péči o společný domov). Ruc byla založena před sedmi lety jako organizované společenství univerzit s cílem realizovat výzvu encykliky Laudato Si'. Rektoři se setkání zúčastnili jménem vzdělávacích institucí, které hostí více než čtyři miliony studentů, nepočítaje profesory, vědecké a administrativní pracovníky.

26. září 2023, 12:11