Որոնել

ԿԱՊԵՐԽմբագրութեան նամակ ուղղելու համար

narek@vaticannews.vaԳիտարուեստական հարցի համար դիմել

webmaster@vaticannews.va

 

«Վատիկան Նիուզ»ի հետ կապ պահելու համար

info@vaticannews.va