Որոնել

Երիտասարդ հասակին Եորկէ Մարիօ Պերկոլիոն Երիտասարդ հասակին Եորկէ Մարիօ Պերկոլիոն 

70 տարի առաջ Սուրբ Մաթթէոսի յիշատակի օրը Ֆրանչիսկոս Պապ քահանայ դառնալու կոչումը զգաց

71 տարիներ առաջ, այսօրուան պէս սեպտեմբեր 21ին, Սուրբ Մաթթէոսի ծիսական տօնին օրը, խոստովանանքի խորհուրդի մասնակցելէ ետք Ֆրանչիսկոս Պապին կը ծգայ ծնի քահանայ դառնալու կոչումը։
Ունկնդրէ լուրը

Վազգէն Աբարդեան - Վատիկան

1953ին, սեպտեմբեր 21ին, այսօրուան պէս, երիտասարդ Եորկէ Մարիօ Պերկոլիոն երեկոյթէ մը առաջ խոստովանքի կ՝երթայ ու այդ ողորմածութեան փորձառութիւնը Իր կեանքին մէջ վճռական պահ մը կը դառնայ։

71 տարիներ առաջ, այսօրուան պէս սեպտեմբեր 21ին, Ֆրանչիսկոս Պապին մէջ կը ծնի քահանայական կոչումը։ Այն ժամանակ Երիտասարդ Եորկէ Պերկոլիոն 17 տարեկան էր ու Սրժանթինի մէջ կը նշուէր աշակերտներուն տօնը, իսկ եկեղեցւոյ մէջ Սուրբ Մաթթէոսին ծիսական տօնը։ Սուրբ Մաթթէոսը մեղաւոր մըն էր, որ Յիսուսի կողմէ կանչուեցաւ առաքեալ դառնալու համար։

Ֆրանչիսկոս Պապ մեզի պատմած թէ ինչ պատահած է այդ օրը։

«Երեկոյթին երթալէ առաջ, իմ յաճախած ժողովրդապետութիւնս գացի, հոն տեսայ քահանայ մը, որ չէի ճանչնար ու անմիջապէս զգացի խոստովանելու կարիքը։ Սա ինծի համար եղաւ հանդիպումի փորձառութիւն մը. Գտայ մէկ որ ինծի կը սպասէր։Սակայն չէի գիտեր, թէ ինչ բան պատահեցաւ, չեմ յիշեր, ոչ ալ գիտեմ, թէ ինչու համար այդ քահանան հոն կը գտնուէր որ զինք չէի ճանչնար եւ ինչ պատճառաւ խոստովանելու կարիքը զգացի, սակայն իրականութեան մէջ մէկ մը ինծի կը սպասէր՝ երկար ժամանակէ ի վեր։ Խոստովանելէ ետք, զգացի թէ բան մը փոխուած էր իմ մէջ։ Ես նոյնը չէի, Ես լսեցի յատուկ ձայն մը ,կոչում մը, համոզուեցայ թէ քահանայ պէտք եմ դառնալ։ Այս փորձառութիւնը հաւատքին մէջ շատ կարեւոր է ։ Մենք կ՝ըսենք թէ պէտք է Աստուած փնտռել ու Անոր քով երթալ՝ ներում հայցելու համար, սակայն երբ որ Աստուծոյ քով կ՝երթանք , նախ Ինքն է որ մեզի կը սպասէ։ Գտնել մէկը որ քեզ կը սպասէ յատուկ մեծ շնորհք մըն է։ Դուն որպէս մեղաւոր իր քովը կ՝երթաս, եւ Ան քեզ կը սպասէ ներում շնորհելու համար»։ (Պենտեկոստէի Հսկում 18 մայիս 2013)։

21/09/2023, 10:27