Paieška

Vatican News
Irpinėje tvarkomas nuo sprogimo nukentėjusio namo stogas Irpinėje tvarkomas nuo sprogimo nukentėjusio namo stogas  (AFP or licensors)

S. Ševčukas. Prieš automato vamzdį politinės valios neįmanoma išreikšti

Per vieną dieną nuo 130 aviacijos, raketų, salvinių sistemų ir kitų rūšių ginklų smūgių nukentėjo 45 miestai ir miesteliai, ypač Zaporižios infrastruktūra ir civilių namai. Kitą dieną smogta 60 gyvenviečių. Atrodo, kad priešas kovoja ne prieš karius, o prieš taikias gyvenvietes. Būtina žadinti ekologinį sąmoningumą: taupyti energiją, rengtis šaltajam sezonui, ugdyti jaunąją kartą, 212-osios ir 213-osios karo dienų vaizdo žiniose pažymėjo Sviatoslavas Ševčukas.

Rusija vis žiauriau elgiasi okupuotose teritorijose – Ukrainos teritorijoje, kur vykdo prievartinę mobilizaciją.  Priešas rengiasi ukrainiečius žudyti ne tik kulkomis, bombomis ir raketomis, bet ir žiemos šalčiu: griauna infrastruktūrą, dujų ir naftos tiekimą naudoja kaip ginklus.

„Turime būti išmintingi, tinkamai pasirengti šiai žiemai“, – rugsėjo 23 d. žinioje sakė S. Ševčukas, pridurdamas, kad tai labai dera su ekologine ir Dievo kūriniją gerbiančia sąžine. Jis pasidžiaugė, kad jau pradedama naudotis atsinaujinančiais energijos šaltiniais arba naujosiomis technologijomis, kurios išnaudoja saulės ar žemės energiją. Šios technologijos pinga ir tampa pasiekiamos didesniam skaičiui žmonių.      

„Turime ugdyti savo poreikių tenkinimo iš atsinaujinančių energijos šaltinių kultūrą“, – sakė didysis arkivyskupas, dėkodamas šių technologijų kūrėjams mokslininkams ir tiekėjams.

„Kviečiu visus ruošti savo namus šaltajam metų sezonui. Patikrinkite langus, duris, kitus savo būsto elementus, ar jie patikimai saugo šilumą. Mūsų Bažnyčioje yra tam skirta struktūra, kuri padeda atlikti tarsi mūsų patalpų energetinį auditą ir išsiaiškinti, kaip šaltuoju metu taupyti šilumą ir energiją. [...] Tai padės sušildyti ne tik save, bet ir kitus. Mūsų širdžių ir namų šiluma sušildys kiekvieną, kuriam grasina šaltis“, – užtikrino Ukrainos graikų katalikų ganytojas.

*

Šeštadienio, 213-osios karo dienos, vaizdo žinioje didysis arkivyskupas S. Ševčukas kalbėjo apie okupuotose teritorijose rengiamus tariamus referendumus.  

„Visi supranta, kad prieš automatų vamzdžius, karo padėties ir okupacijos sąlygomis tikroji valios išraiška neįmanoma. Tokio pobūdžio veiksmai yra nepagarba demokratijos principams ir žmogaus orumui, tai valstybės institucijų diskreditacija – dar vienas asmenų persekiojimo ir žeminimo įrankis. Todėl prašau visų tikinčiųjų, visų geros valios žmonių melstis už tuos žmones, kurių valios sąskaita žaidžiamas politinis žaidimas. Tepadeda Viešpats Dievas mūsų žmonėms išlikti tokiomis aplinkybėmis ir išsaugoti savo orumą bei meilę Tėvynei!“, – sakė didysis arkivyskupas S. Ševčukas. Toliau tęsdamas apmąstymą apie ekologinę kultūrą, kuri saugo ir rūpinasi, ir todėl yra būdas priešintis agresijai, kuri griauna ir nieko nepaiso, ukrainietis ganytojas kalbėjo apie rūpestį jaunąja karta, meilės gamtai ir kultūrai, pagarbos ir atsakomybės Kūrėjo dovanoms ugdymą. 

„Ekologijos kultūra turėtų tapti ateities kartų ugdymo dalimi mūsų parapijose, katechezės mokyklose ir valstybinėse švietimo įstaigose. Investuodami į vaikų ugdymą kuriame ateitį ir užtikriname, jog naujoji karta sugebės teisingai perimti mūsų įgytą palikimą – jo nenaikinti, bet padauginti. Ši atsakomybė už Dievo kūriniją turi būti išugdyta mūsų vaikuose“, – sakė S. Ševčukas.

Galima pridurti, kad rugsėjo 23 dieną bendrame visų Ukrainos Bažnyčių ir religinių bendruomenių tarybos pareiškime, pasirašytame ortodoksų, katalikų, protestantų, žydų ir musulmonų vyresniųjų, taip pat išreikšta aiški pozicija dėl referendumų: tai pseudoreferendumai, kuriais Rusija siekia užgrobti Ukrainos teritoriją. Tokie referendumai pažeidžia nacionalinę ir tarptautinę teisę, jų rengimas karinės okupacijos sąlygomis yra pasityčiojimas iš asmenų laisvės ir valios. Atsižvelgdama į tai, visų Ukrainos Bažnyčių ir religinių organizacijų taryba paragino tarptautinę bendruomenę nepripažinti šių tariamų referendumų, o okupuotų teritorijų gyventojus, suvokiant atsakomybę prieš Dievą, sąžinę, ankstesnes, dabartines ir būsimas kartas, juose nedalyvauti. Rusijos Federacijos valdžios institucijos turi atsisakyti nusikalstamo aneksijos plano, kuris pažeidžia ne tik žmonių tautų sambūvio įstatymus, bet ir atitinkamas krikščionių, islamo bei žydų šventraščių gaires. (RK / Vatican News)

2022 rugsėjo 24, 14:21