Paieška

Teisinė informacija

TEISINĖS PASTABOS

Šventojo Sosto Komunikacijos sekretoriatas (Secretaria pro Communicatione, toliau SPC) yra Romos Kurijos dikasterija, įkurta 2015 m. birželio 15 d. popiežiaus Pranciškaus apaštališkuoju laišku Motu proprio „Dabartinis komunikacijos kontekstas“. Dikasterija yra atsakinga už visą Apaštalų Sosto komunikacijos sistemą.

SPC užduotis – sudaryti vieningą, integruotą ir multimedinę komunikacijos sistemą, tarnaujančią Bažnyčios vykdomai evangelizavimo misijai, panaudojant ir tai, kas jau anksčiau buvo sukurta Apaštalų Sosto komunikacijos priemonių istorijoje.

NAUDOJIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

Prisijungimas prie šio portalo (toliau „portalas“), naršymas, puslapių peržiūra, taip pat naudojimasis jame siūlomomis paslaugomis, suponuoja, kad naudotojas (toliau „naudotojas“) sutinka su šiomis „Naudojimo sąlygomis ir taisyklėmis“.

SPC palieka sau teisę be išankstinio įspėjimo ir bet kuriuo metu savo nuožiūra keisti ir papildyti portalo turinį ir šias „Naudojimo sąlygas ir taisykles“, apie tai informuojant naudotoją šiame portale. Prisijungimas po „Naudojimo sąlygų ir taisyklių“ pakeitimo ar/ir papildymo savaime reiškia, kad naudotojas su jomis sutinka.

Intelektinės nuosavybės teisės

Portalo turinys – vaizdai, garso ir vaizdo įrašai, muzika, tekstai, nuotraukos, grafika, skaitmeninės bylos, oficialūs ženklai, logotipai, žinios, programinė įranga ir visa kita medžiaga ar informacija (toliau „turinys“), yra išimtina SPC nuosavybė, saugoma autorinių teisių. Turinys negali būti jokiu atveju nei visas, nei dalimis, jokia forma ir jokiomis priemonėmis naudojamas, keičiamas, kopijuojamas, platinamas, skelbiamas, transliuojamas, perduodamas, atkuriamas ar kitaip skleidžiamas be raštiško SPC leidimo. Tas pats galioja pardavimui, sublicencijavimui, kitų produktų gamybai ar bet kokiam kitam panaudojimui, net jei tai būtų daroma nesiekiant pelno.

Portale gali būti vaizdų, dokumentų, produktų, logotipų ir ženklų, priklausančių trečiosioms šalims, suteikusioms SPC teisę juos skelbti portale. Juos taip pat saugo autorinės teisės.

Įsakmiai draudžiama naudoti SPC oficialių ženklą ir/ar logotipą.

Pavadinimas „Komunikacijos sekretoriatas“ negali būti naudojamas kaip kitų portalų interneto adresas ar adreso dalis.

Atsakomybės ribojimas

Šiame portale skelbiamas turinys atitinka tikrovę ir SPC rūpinasi, kad žinios būtų patikimos, tikros ir nedalinės. Vis dėlto gali pasitaikyti netikslumų ar klaidų, dėl kurių SPC neprisiima atsakomybės, bet pažada jas ištaisyti, kai tik apie jas bus pranešta.

SPC nesiima jokios atsakomybės už tai, kaip trečiosios šalys naudos šio portalo turinį.

SPC nesiima atsakomybės už virusus ir kitokią taršą, jei ji būtų galimai susijusi su prisijungimu prie portalo ir naršymu.

SPC nesiima atsakomybės už turinį trečiųjų šalių interneto portalų, į kuriuos veda SPC portale esančios nuorodos (toliau „nuorodos“), ir už tai kaip naudotojas juo naudojasi. Nuorodos nereiškia, kad aprobuojama tai, ką skelbia jomis susieti portalai, jų turinys ir grafikos kokybė. Naudotojas, kuris nusprendžia lankyti minėtuosius puslapius, tai daro savo atsakomybe, suprasdamas galimos žalos pavojų, kurį gali kelti prisijungimas prie tų puslapių ir jų naršymas.

Jokiu atveju SPC negali būti laikomas atsakingu už žalą ir/ar nuostolius ir/ar kitas tiesiogines ir netiesiogines pasekmes kaip nors susijusias su portalo ir jo turinio naudojimu ar žiūrėjimu, taip pat su nuorodomis susietų trečiųjų šalių puslapių naudojimu.

Asmens duomenų apsauga

SPC užtikrina, kad asmens duomenys, naudotojų pateikti naudojantis portalo siūlomomis paslaugomis (toliau „paslaugos“), bus stropiai saugomi ir naudojami tik tiems tikslams, kurie yra tiesiogiai susiję su teikiamomis paslaugomis. Trečiosios šalys, teikiančios paslaugas portalui, galės susipažinti su naudotojų asmens duomenimis tik garantuodamos tokios pačios kokybės duomenų apsaugą, kokią garantuoja SPC.

Naudotojas, naudodamasis portalo paslaugomis, savaime sutinka, kad jo asmens duomenys būtų naudojami minėtąja tvarka. Jei nesutinka, negali naudotis portalo siūlomomis paslaugomis.

Taikomi įstatymai ir kompetentingas teismas

Šios „Naudojimo sąlygos ir taisyklės“ atitinka Vatikano Miesto Valstybėje  galiojančius įstatymus ir kiekvienas galimas ginčas susijęs su jų interpretacija ar taikymu galės būti sprendžiamas tik Vatikano Miesto Valstybės teisme.