Paieška

DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Kas yra Vatican News?

Vatican News – tai Vatikano informacijos portalas, skelbiantis naujausias žinias apie popiežių Pranciškų, Šventąjį Sostą, Bažnyčią pasaulyje ir tarptautinį gyvenimą. Vatican News žinios skelbiamos ir pagrindiniuose socialiniuose tinkluose: Facebook, Twitter, YouTube ir Instagram.

Kam galiu pranešti apie portalo Vatican News technines problemas ?

Jei nori pranešti apie portalo Vatican News arba naujienlaiškio technines problemas parašyk el. paštu: lithuanian@vaticannews.va arba webmaster@vaticannews.va.

Ar galiu naudoti Vatican News skelbiamą medžiagą?

Jei nori daugiau sužinoti apie Vatican News skelbiamos medžiagos naudojimo sąlygas, atsiversk  portalo puslapį su teisine informacija

Kaip surasti popiežiaus Pranciškaus kalbų oficialius tekstus?

Jei nori pasiskaityti oficialius pilnus popiežiaus kalbų tekstus, atsiversk Šventajam Tėvui skirtą puslapį oficialiame Vatikano portale.

Kaip sužinoti popiežiaus veiklos įvykių datas?

Jei nori gauti informacijos apie popiežiaus vadovaujamas pamaldas, atsiversk Šventojo Tėvo liturginio kalendoriaus puslapį oficialiame Vatikano portale.

Kaip gauti popiežiaus palaiminimą?

Jei nori gauti informacijos apie pergamentus su popiežiaus palaiminimu, atsiversk Popiežiaus išmaldininko interneto puslapį.

Kaip patekti į bendrąją audienciją?

Leidimai dalyvauti bendrosiose audiencijose duodami nemokamai. Informaciją apie bilietų gavimo tvarką skelbia Popiežiaus namų prefektūros interneto puslapis.

Kokiu adresu rašyti popiežiui Pranciškui?

Laišką popiežiui Pranciškui galima adresuoti “Sua Santità Papa Francesco. Casa Santa Marta. 00120 Città del Vaticano”

Kaip paaukoti popiežiaus labdarai?

Popiežiaus labdaros darbams renkamos vadinamosios „Šv. Petro skatiko“ aukos. Informaciją, kaip paremti Visuotinę Bažnyčią ir solidarumo iniciatyvas vargstančiųjų labui, rasi čia.

Kur rasti žinių apie Vatikano muziejus ir sodus?

Jei nori sužinoti apie Vatikano muziejų, Vatikano sodų, Castelgandolfo apaštališkųjų rūmų lankymą, bilietus, vizitų pavieniams asmenims ir grupėms užsakymus, atsiversk šį Vatikano muziejų portalo puslapį.

Kokios Šv. Petro bazilikos lankymo valandos?

Informacija apie Popiežiškųjų bazilikų (Šv. Petro, Šv. Pauliaus už sienų, Šv. Jono Laterane ir Didžiosios Švč. M. Marijos bazilikos) lankymo valandas, Mišių laiką skelbiame šiame Vatikano oficialaus portalo puslapyje.

Kur įsigyti Vatikano monetų ir pašto ženklų?

Informacija apie Vatikano monetas ir pašto ženklus skelbiama Vatikano valstybės Filatelijos ir numizmatikos tarnybos interneto puslapyje.

Kaip įsigyti popiežiaus nuotraukų?

Jei nori įsigyti arba užsisakyti popiežiaus viešosios veiklos įvykių nuotraukų, kreipkis į Vatican Media fotografijos tarnybą.

Ar yra Vatikane vaizdo kameros?

Taip. Jei nori gyvai stebėti svarbiausias Vatikano Miesto Valstybės vietas, atsiversk vaizdo kameroms skirtą Vatikano valstybės portalo puslapį.