Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus  (Vatican Media)

Popiežius: Taikos dieną kyla šauksmas: „Karui – ne!“

Po kartu su Šv. Petro aikštėje buvusiais tikinčiaisiais kalbėtos „Viešpaties angelo“ maldos popiežius priminė sausio 1-ąją minėtą Pasaulinę taikos dieną ir prašė melstis už taiką Ukrainoje ir visame pasaulyje.

„Šią dieną, kurią šventasis Paulius VI norėjo skirti maldai ir apmąstymams už taiką pasaulyje, jaučiame, kokį netoleruotiną kontrastą sukelia karai, kurie Ukrainoje ir kituose regionuose sėja mirtį ir destrukciją. Tačiau mes neprarandame vilties, nes tikime Dievu, kuris Jėzuje Kristuje atvėrė mums taikos kelią. Pandemijos patirtis mus moko, kad niekas negali išsigelbėti vienas, bet kartu galime eiti taikos ir vystymosi keliu. Visame pasaulyje, iš visų tautų kyla šauksmas: „Ne karui! Ne ginklavimuisi! Ištekliai tebūna skiriami vystymuisi, sveikatai, maistui, švietimui, darbui“, – kalbėjo Pranciškus.

2023 sausio 01, 12:57

Tris kartus per dieną kalbėdami „Viešpaties Angelo“ maldą, minime Įsikūnijimo slėpinį. Kalbėti šią maldą pakviečia 6 val. ryto, vidudienį ir vakarop, apie 18 val. suskambantis varpas. Ši malda pavadinta pirmaisiais jos žodžiais „Viešpaties Angelas apreiškė Marijai“ („Angelus Domini nuntiavit Mariae“). Ją sudaro trys trumpi sakiniai apie Jėzaus Kristaus Įsikūnijimą ir trys „Sveika, Marija“. Popiežius šią maldą kalba Šv. Petro aikštėje kiekvieno sekmadienio ir šventadienio vidudienį. Pradžioje popiežius pasako trumpą kalbą, pasiremdamas tos dienos skaitiniais. Pabaigoje pasveikina maldininkus. Nuo Velykų iki Sekminių šią maldą pakeičia Velykinė „Regina Coeli“ malda, skelbianti Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Pabaigoje tris kartus sukalbama „Garbė Dievui“. 

Paskutiniai Vidudienio maldos susitikimai

Skaityk viską >