Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus  (Vatican Media)

Popiežius kreipėsi į Rusiją dėl saugaus grūdų tiekimo

Popiežius Pranciškus sekmadienį, liepos 30 d., kreipėsi į Rusijos vyriausybę prašydamas atkurti grūdų tiekimą per Juodąją jūrą.

Pranciškus po sekmadienio vidudienio maldos ir palaiminimo vėl prisiminė nuo karo kenčiančią Ukrainą ir prašė už ją melstis. „Nepaliaujamai melskime už kankinimą Ukrainą, kurioje viskas naikinama, taip pat grūdai.“

„Grūdų naikinimas yra rimtas Dievo įžeidimas, nes grūdai yra Jo dovana žmonijai pasotinti. Milijonų baldą kenčiančių brolių ir seserų šauksmas kylą į Dangų!“ – pažymėjo popiežius ir tęsė:

„Kreipiuosi į savo brolius, į Rusijos Federacijos vyriausybę su prašymu, kad būtų atkurta Juodosios jūros iniciatyva ir grūdus būtų galima saugiai transportuoti.“ (SAK/Vatican News)

2023 liepos 30, 12:47

Tris kartus per dieną kalbėdami „Viešpaties Angelo“ maldą, minime Įsikūnijimo slėpinį. Kalbėti šią maldą pakviečia 6 val. ryto, vidudienį ir vakarop, apie 18 val. suskambantis varpas. Ši malda pavadinta pirmaisiais jos žodžiais „Viešpaties Angelas apreiškė Marijai“ („Angelus Domini nuntiavit Mariae“). Ją sudaro trys trumpi sakiniai apie Jėzaus Kristaus Įsikūnijimą ir trys „Sveika, Marija“. Popiežius šią maldą kalba Šv. Petro aikštėje kiekvieno sekmadienio ir šventadienio vidudienį. Pradžioje popiežius pasako trumpą kalbą, pasiremdamas tos dienos skaitiniais. Pabaigoje pasveikina maldininkus. Nuo Velykų iki Sekminių šią maldą pakeičia Velykinė „Regina Coeli“ malda, skelbianti Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Pabaigoje tris kartus sukalbama „Garbė Dievui“. 

Paskutiniai Vidudienio maldos susitikimai

Skaityk viską >